Luigi Pareyson Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

PAREYSON, Luigi (1918 – 8 Eylül 1991)

İtalyan, filozof ve estetikçi. Varoluşçuluk’u varlıkbilimden kaynaklanan bir Kişiselcilik’le temellendirmeye çalışmıştır.

4 Şubat 1918’de Piasco’da doğdu.Ortaöğrenimini bu kentte bitirdikten sonra Turin Üniversitesi’nde felsefe ve estetik okudu. Doktor sanını kazanınca, gene bu kurumda profesör olarak göreve başladı.

Pareyson Varoluşçuluk sorunları üzerinde durarak, bu öğretiye, varlıkbilime dayalı bir insan anlayışı getirmeyi amaçladı. Ona göre felsefenin açıklığa kavuşturması gereken başlıca sorun insanın kişiselliğidir. Çünkü insanın varlığı (existens) kişiliğinden ayrı değildir.

Pareyson Varoluşçu felsefeye dayalı bir estetik kuramı oluşturmak için çalıştı, ayrıca Alman İdealizmini yeni bir yorumdan geçirerek geliştirmeyi amaçladı. Bu tür çalışmaları nedeniyle İtalya’da yeni bir yorumculuğun (hermerıutik) öncüsü sayılır.

•    YAPITLAR (başlıca): La filosofia deli’esistenza e C.Jaspers, 1940, (“Kari Jaspers’te Varoluşçuluk Felsefesi”); Studi sull’esistenzialismo, 1943, (“Varoluşçuluk Üstüne Çalışma”); Esistenza e Persona, 1950, (“Varoluş ve Kişilik”); Estetica, 1954, (“Estetik”); Teoria dell’arte, 1965, (“Sanat Kuramı”); L’estetica di Kant, 1968, (“Kant’ın Estetiği”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara