Muhammed Bakır Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

MUHAMMED BÂKIR (677-733)

Arap din adamı. On İki İmam’ın beşincisidir.

Medine’de doğdu, aynı kentte öldü. Halife Ali nin dördüncü göbekten torunu olan, İmam Zeynelâbidin’in oğludur. Yazılı kaynakların bildirdiğine göre, kendisini çekemeyen, Umeyyeoğulları(Emeviler) tarafından zehirlenmiştir.

Muhammed Bakır, bilgisinin genişliği, etkili konuşmaları ve İslam dininin birliğini koruması yolundaki çalışmalarıyla ün sağlamış, çevresinde büyük saygı görmüştür. Özellikle Müslümanlar arasında, halife seçiminden sonra başlayan, mezhep çekişmelerinin önlenmesi için büyük çaba gösterenler arasında sayılır. Kuran’ın. kimi bölümlerini yorumlamış, Hadis’ler aktarmıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara