Otloh von St.Emmeram Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

OTLOH (1010-1070)

Alman, tanrıbilimci. Alman Skolastik felsefesinin kurucularındandır.

Otloh von St.Emmeram’ın doğum yeri bilinmemektedir. Bavyera’nın Regensburg kentinde öldü. Önce Kilise Babalan’nı, sonra İlk Çağ filozoflarını inceledi, bir süre doğa bilimleriyle ilgilendi. St.Em-meram Manastırı’nda keşiş ve öğretmen olarak çalıştı.

Otloh, Aİman Skolastik düşüncesini din ve felsefeden kaynaklanan bir tanrıbilim anlayışına göre temellendirmeye çalışmış, tanrısal gerçeklerin kavranmasında gizemci bir tutumun benimsenmesini savunmuştur. Ona göre, doğa bilimlerine dayanarak Tanrı’yı, insanın özünü kavrama olanağı yoktur, bu bilimler kişiyi kuşkuya götürür. Bu nedenle felsefeye de bel bağlamak, bütün sorunların çözümünü onda aramak doğru değildir. Felsefe tanrıbilimin ışığında, onun bir yardımcısı olarak iş görebilir. Kişi kesin bir inanca ulaşabilmek için içekapanış yolunu seçmeli, tanrısal gerçekleri seziş ve duyuşla kavramaya çalışmalıdır, içinde yaşanılan evren insanı mutluluğa değil üzüntüye, kuşkuya sürüklemektedir çünkü evren geçicidir, yaşam da acılarla, özlemlerle doludur.

Otloh’un geliştirdiği düşünceler, Avrupa’da kimi tanrıbilimcileri ve yazarları da etkilemiş, dünya yaşamına karşı ilgisiz bir tutumu benimseyenlere öncülük etmiştir.

•    YAPITLAR (başlıca): Liber de tentationibus suis et scriptis, (ö.s.). 1853, (“Kendi Yazdıkları ve Başından Geçenler Konusunda Kitap”).;

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara