Ralph Barton Perry Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

PERRY, Ralph Barton (1876-1957)

ABD’li filozof. Gerçekçi bir bilgi kuramını savunmuştur.

3  Temmuz 1876’da, Vermont’daki Poultney’de doğdu, 22 Ocak 1957’de Boston’da öldü. Yükseköğrenimini Princeton Üniversitesi’nde bitirdi. 1899’da Harvard Üniversitesi’nde doktor sanını kazandı. 1902 yılından 1946’ya değin bu kurumda öğretim üyesi olarak çalıştı.

20.yy’m başlangıcında Cambridge Üniversitesi’ nde Moore ve Russell’m idealizme karşı çıkarak gerçekçi bir felsefe ortaya atmaları, ABD’de de etkili oldu. Altı genç ABD’li düşünürün bir araya gelmesiyle 1912’de New-Realism (Yeni Gerçekçilik) yayımlandı. Bu düşünürler arasında en büyük ün ve etkiyi yapan Perry, dış dünyanın gerçek ve anlıktan bağımsız olduğunu savunur. Yeni Gerçekçiler’in ikinci bir savı, algıda tek ilkenin geçerli olduğudur, ikicilik, Locke ya da Moore’daki biçimiyle algının konusunu içeriğinden ayırır. Bu “tasarımcı” (representative) görüşe karşı “sunucu” (presentative) bir görüş ortaya atan Perry’ye göre, fiziksel nesneler anlığa doğrudan sunulur. Bilginin konusu anlığa doğrudan veri olur. Algılanan ve onun algısı çakışır.

•    YAPITLAR (başlıca): General Theory of Value, 1926, (“Genel Değer Kuramı”); Present Philosophical Tenden-des, 1925, (“Bugünkü Felsefe Eğilimleri”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara