Rudolf Pannwitz Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

PANNWITZ, Rudolf (1881-1969)

Alman, filozof ve ozan. İnsanın, evreni bütünlüğe ve gelişimin son aşamasına ulaştıran bir varlık olduğu görüşünü savunmuştur.

27 Mayıs 1881’de Oder yakınlarında Crossen’da doğdu, Tessin’de öldü. Ortaöğrenimini doğduğu yerde bitirdikten sonra Almanya’nın değişik üniversitelerinde felsefe ve yazın okudu. Çalışmalarında insan sorunlarına ağırlık verdi, düşüncelerini şiir türünde açıklamayı yeğledi.

Bir ozan-filozof olan Pannwitz için önemli olan insanın, düşünen bir varlık olarak, evrendeki yerini, değerini açıklamak, başarılarından yola çıkarak onu anlamaktır. İnsan kendi kendini aşmış, varlığının son sınırına ulaşmıştır, onu yeniden başlangıçtaki durumuyla yakalama, ona eski niteliklerini kazandırma olanağı yoktur. Bu nedenle geleceğin insanını düşünmek, felsefenin odağı yapmak gerekir. Çağdaş felsefe insanın tinsel varlığıyla doğası arasında yeni bir birlik, bir uyum sağlamalıdır.

Pannwitz’in insanı, düşüncelerine konu edinmesinde, I.Dünya Savaşı sonunda, Avrupa’nın uğradığı yıkım, bu yıkımın ardından gelen büyük bunalımlar etkili olmuştur. Bu nedenle kültür, yaşam, uygarlık, bunalım ve evren gibi varlıklar üzerinde durmuş, onlarla ilgili sorunlara, insandan yola çıkarak, çözüm aramıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): Die Knsis der europischen Kultur, 1917, (“Avrupa Kültürünün Bunalımı”); Kosmos atheos, 1926, (“Tanrıtanımaz Evren”); Logos, Eidos, Bios, 1930, (“Us, Tasarım, Yaşam”); Der Ursprung und das Wesen der Geschleckter, 1936, (“Kuşakların Özü ve Ortaya Çıkışı”); Lebenshilfe, 1938, (“Yaşamın Dayanağı”); Der Aufbau der Natur, 1961, (“Doğanın Yapısı”); Das Werk des Menschen, 1968, (“İnsanın Yapıtı”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara