Şerafettin Yaltkaya Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

YALTKAYA, Şerefeddin (1879-1947)

Türk din bilgini. Din ve İslam felsefesi konusundaki çalışmalarıyla tanınmıştır.

İstanbul’da doğdu, aynı kentte öldü. Ortaöğrenimini İstanbul Davutpaşa Rüştiyesi’nde, yükseköğrenimini İstanbul Darülmuallimi’inde yaptı. Bir süre İlahiyat Fakültesi’nde müderris (profesör) olarak çalıştı. 1941’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na atandı, ölünceye değin kaldığı bu görev süresinde de İslam felsefesi, Arap şiiri ve dinle ilgili çalışmalarını sürdürdü. Dinle devlet işlerinin birbirinden ayrılması görüşünü benimseyen Yaltkaya’ya göre İslamlık gelişmeye engel değildir, onu öyle gösteren dini gerçeğinden uzaklaştırarak her işe karıştıranlardır. İslam dini usa bağlıdır.

Yaltkaya’nın çalışmaları Kuran tarihi, İslam bilginleri ve Arap şiiri olmak üzere üç konuda toplanır. Kuran tarihine değgin araştırmaları surelerin iniş dönemlerini, nedenlerini, onlarla ilgili olayları içerir. İslam bilginleri konusundaki incelemelerinin kaynağı da birçok bilgin yetiştirmiş olan İbn Esir ailesidir. Arap şiirinde, özellikle Islamlık’tan önceki dönemin şiirini incelemiş el- Muallakatu’s Seba’yı (Yedi Askı) açıklamalı olarak Türkçe’ye çevirmiştir.

•    YAPITLAR (başlıca): İbn Esirler ve Meşahir-i Ulema, 1904; Tarih-i Kuran-ı Kerim, 1915; Kelâm Tarihi, 1924; Şeyh Bedreddin, 1925.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara