William Phillips (ekonomist) Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

PHILLIPS, Alban Wiîliam (1914-1975)

Yeni Zelandalı iktisatçı. Enflasyon ile işsizlik arasında doğrusal olmayan ters orantılı bir ilişki olduğunu ileri sürmüştür.

18  Kasım 1914’te doğdu, 4 Mart 1975’te öldü. 16 yaşma kadar, Yeni Zelanda’da devlet okullarında öğrenim gördü. Londra’da, Kraliyet Hava Yolları’nda teknik görevli olarak çalıştı. II.Dünya Savaşı’ndan sonra London School of Economics’e (LSE) öğrenci olarak girdi. 1950-1958 arasında LSE’de okutmanlık ve öğretim üyeliği yaptı. 1953’de Londra Üniversitesi’nde iktisat ve istatistik profesörü oldu. 1967-1970 arasında Avustralya Ulusal Üniversitesi’nde ders verdi. 1970’te emekliye ayrılarak Yeni Zelanda’ya döndü.

Phillips, üniversite öğrenimine otuz yaşında başladı ve bilimsel yaşamı boyunca yalnızca makaleler yayımladı. 1958’de Economica dergisinde yayımladığı “The Relation Betsveen Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957” (“1861-1957 Arasında İngiltere’de işsizlik ve Parasal Ücret Oranlarının Değişme Oranlan Arasındaki İlişki”) adlı makalesinde, ücret oranları ve işsizlik ile ilgili verileri değerlendirerek, bu iki değişken arasındaki ilişkiyi saptamakla işe başladı. Verileri grafik üzerinde işaretleyince, beklediği düz çizgi yerine, bir eğri elde etti ve işsizlikle ücret oranları arasında doğrusal olmayan ters orantılı bir ilişki olduğu sonucuna vardı. Eğri, işsizlik belirli bir düzeyin altına düşerse, ücretlerin artan bir oranda arttığını, işsizlik sıfıra yaklaştıkça da, bu artış oranının çok yüksek olduğunu göstermekteydi. Ancak belirli bir düzeyden sonra da, işsizlik ne kadar artarsa artsın, ücretlerdeki düşüş göreli olarak çok düşük olmaktaydı.

Phillips’in bu verilerden yola çıkarak düşük işsizlik oranının yüksek enflasyonla, yüksek işsizlik oranının da düşük enflasyonla bir arada bulunduğunu ileri süren ve iktisadi yazına “Phillips eğrisi” olarak giren bu önermesine göre, işsizlik düzeyini düşürmek için yüksek enflasyon oranına razı olmak, enflasyon oranını düşürmek için de daha fazla işsizliğe göz yummak gerekmektedir.

Sanayileşmiş Batılı ülkelerin 1970’li yıllarda içine girdikleri bunalımda yüksek enflasyon ile yüksek işsizliğin bir arada ortaya çıkması, “Phillips eğrisinde gösterilen enflasyon-işsizlik ilişkisine kuşkuyla bakılmasına yol açmış, 1963-1979 yılları için yapılan istatistiksel bir çalışmayla, işsizlik ve enflasyon arasında anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara