Zencani Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

ZENCANİ (10.yy)

Arap, filozof. İhvanu’s-Safa Okulu’ nun beş kurucusundan biridir.

lO.yy’da Bağdat’ta yaşamıştır. Gerçek adı Ebu’l-Hasan Ali b.Harun El-Zencani’dir. Düşünceleri bağlı bulunduğu okulun Resail (“Kitapçıklar”) adlı elli bir bölümlük yapıtından öğrenilmektedir. Okul içinde bağımsız bir filozof olmadığından, kendine özgü bireysel bir görüş geliştirmemiş, ancak İhvanu’s-Safa öğretisinin beş kurucusundan biri diye, İslam düşünce tarihinde özel bir yer kazanmıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara