Ahid Nedir, Fıkıhta Ahid, Anlamı, Hakkında Bilgi

Ahid, fıkıh terimi olarak da­ha çok “Taahhüt” ve “Anlaşma” mânala­rında akid kelimesiyle eş anlamlı olarak geçmektedir. Bununla birlikte akid ge­nellikle hususi mânadaki taahhüt ve an­laşmalar için, ahid ise siyasî ve millet­lerarası taahhüt ve antlaşmalar için kul­lanılmıştır. Bu durumda ahid, eman ve zimme ile aynı mânayı ifade etmekte­dir.

  • Ahid Nedir, İslam Tarihinde
  • Ahid Nedir, Ahlakta
  • Ahid Nedir, Tasavvufta
  • Ahid Nedir, Dinler Tarihinde
  • Ahid Nedir, Ne Demek, Anlamı

TDV İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski