İmam Mehdi bin Hasan Askeri Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

MEHDİ b. HASAN ASKERİ (870-878)

Arap din adamı. On İki İmam’ın sonuncusudur.

Medine’de doğdu, orada öldü. On birinci İmam Hasan Askeri’nin oğludur. Doğumu, ölümü söylentilere karıştığından yaşamı konusunda bilgi yoktur. Kaynaklarda adı Muhammed Mehdi b. Hasan Askeri olarak geçer.

Mehdi, İslam dünyasında, adından en çok söz edilen kimselerden biridir. Şii ve Alevi toplulukların inancına göre ölmemiş, tanrısal bir buyruk üzerine bilinmeyen bir ülkeye çekilmiş, gene Tanrı’nın uygun gördüğü bir dönemde yeryüzüne dönecek, bütün kötülükleri ortadan kaldıracak, insanlar arasında barış ve kardeşlik duygularını egemen kılacaktır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara