Aleksey Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ALEKSEY (1293 – 1378)

Rus din adamı. Moskova’nın üçüncü metropoliti olarak, Moskova Kilisesi’ nin Bizans ve Roma kiliseleri karşısında bağımsızlığım sağlama çalışmalarını başlatmıştır.

Moskova’da doğdu, orada öldü. Elevferiya adıyla vaftiz edildi; çok genç yaşta dünya işlerinden elini çekerek manastıra kapandığında, Aleksey adını aldı. Din alanındaki çalışmaları ve olağanüstü sayılan başarıları yüzünden, kısa sürede büyük ün kazandı. Devlet büyüklerinin ilgisini çekti; özellikle saray çevresinde, prensler arasında, yıllarca süren taht çekişmelerini önledi. Bu etkili davranışları nedeniyle Moskova’nın üçüncü metropoliti oldu; ermişler arasına katıldı.

Yazılı kaynaklara geçen bir söylentiye göre Altınordu Hanı’nın kör kızının gözlerini açınca Tatarlar arasında büyük bir saygı ve sevgi kazanmış, Rus halkının çıkarlarını düşünerek bu durumdan yararlanmış ve dolaylı olarak yönetim işlerine de katılmıştı. Özellikle, Tatarlar’ın Rus egemenliği altında yaşamaları, ayaklanmamaları konusunda etkili olmuştu.

Moskova Kilisesi’nin Bizans ve Roma kiliseleri karşısında bağımsızlığını sağlama çalışmalarını başlatan, sonraki dönemlerde bunun bir kilise politikasına dönüşmesine yolaçan ilk Rus din adamıdır. Rus çarlarının kilise büyükleriyle el ele vererek uluslararası ilişkilerde dinin etkisini göz önünde tutmalarına ve Moskova Kilisesi’nin Bizans’ın koruyucusu olarak ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski