Ali Rıza (İmam) Kimdir, Kısaca Hayatı, Kaçıncı İmamdır,, Hakkında Özet Bilgi

ALİ RIZA (765 – 818)

Arap din adamı. On İki İmam’ın sekizincisidir.

Medine’de doğdu, Tus’ta öldü. On İki İmam’ın yedincisi olan Musa Kâzım’ın oğludur. Din eğitimini babasından aldı. Şeriat konusundaki geniş bilgisiyle tanındı. Bir süre Halife Memun’un yanında görev aldı. Ali Rıza’nm etkisiyle Memun’un yeşil bayrak taşıması, yeşil giysi giyinmesi üzerine, halifenin amcası, yönetim Alevîler’in eline geçti diye ayaklandı. Bu olay sırasında Ali Rıza’nın bilinmeyen bir nedenle ölümü sonucu ayaklanma durdu.

Büyük törenle gömülen Ali Rıza’nın türbesi Şiîler’ce kutsal yerlerden sayılır. Ali Rıza’nın, ölümü üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra etkisi hızla yayıldı, çağlar boyunca sürdü. İran’da Şiîler; 13. yy’dan bu yana da Anadolu’da Bektaşîler, kendisine büyük saygı ve bağlılık gösterdiler. Bu sevgi ve saygı sonraki yüzyıllarda ortaya çıkan mezhep ayrılıklarının gelişmesine yol açan etkenlerden biri oldu. Kimi kaynaklar Şeriat’la ilgili birkaç yapıtının bulunduğunu, Şiî inançlarının kurumlaşmasında bu yapıtlarından yararlanıldığını bildirir.

•    KAYNAKLAR
: İ.Z. Eyuboğlu, Bütün Yönleriyle Bektaşîlik, 1980; Fazlullah Rahimî, Eimme-i Hûda, 1914; A. Gölpınarlı, Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiîlik, 1979.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski