Ali Taki Kimdir, Kısaca Hayatı, Kaçıncı İmamdır,, Hakkında Özet Bilgi

ALİ TAKÎ (811-835)

Arap din adamı. On İki İmam’ın dokuzuncusudur.

Muhammed b. Ali Takıyy’il-Cevâd Medine’de doğdu. Bağdat’ta öldü. Halife Ali’nin torunlarından sekizinci imam Ali Rıza’nm oğludur. Annesi Sebike’ dir. Lakabı Taki (Tanrıdan korkan) ve Cevâd’dır. (Cömert).

Babasıyla Merv’de Abbasî halifesi Memun’un yanındayken halifenin kızı Ummü’l-Fazl ile evlendi (830). Abbasî halifesi Mutasım tahta çıkınca Ali Taki’yi Bağdat’a çağırdı. Buraya geldikten kısa bir süre sonra öldü. Bir söylentiye göre Memun’un kızıyla evlenmesine karşı olan Abbasî yandaşları Ümmü’l-Fazl’ı kandırarak Ali Taki’yi zehirletmiş-lerdir.

Büyükbabası Musa Kâzım’m Şiîler’ce kutsal sayılan Bağdat’taki türbesi yanına gömüldü. Ali Taki babasından ve atalarından duyduğu Hadisler’i aktarmıştır.

•    KAYNAKLAR: Fazlullah Rahimî, Eimme-iHûda, 1914; A. Gölpınarlı, Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiîlik, 1979.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski