Bedia Akarsu Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Bedia Akarsu

Türk felsefeci. Kültür, ahlak, dil felsefesi konularında çalışmıştır.

Bedia Akarsu (27 Ocak 1921, İstanbul - 26 Şubat 2016, İstanbul), Türk filozof ve akademisyendir. İlköğrenimini Çapa İlkokulu'nda, ortaöğrenimini ise Çapa Ortaokulu ve İstiklâl Lisesi'nde tamamladı. 1943 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Doktora çalışmalarına Ernst von Aster'in yönetiminde başlayarak, daha sonra Joachim Ritter'in yanında "Wilhelm von Humboldt’da Dil-Kültür Bağlantısı" başlıklı tezini tamamladı (1954). Ayrıca Arnold Gehlen ve Hans Freyer'in İstanbul Üniversitesi'nde verdiği konferansları ve Ritter'in derslerini Türkçeye çevirdi.


1956-1958 yılları arasında Almanya'da Heidelberg Üniversitesi'nde Hans-Georg Gadamer'in fenomenoloji seminerlerine katıldı ve Max Scheler üzerine araştırmalar gerçekleştirdi. 1960 yılında "Max Scheler'de Kişilik Problemi" adlı çalışmasıyla doçent oldu. 1968'de İstanbul Üniversitesi Felsefe Tarihi Kürsüsü'nde profesörlük unvanını aldı. Burada Ahlâk Felsefesi, Çağdaş Felsefe Akımları ve Felsefe Tarihi Semineri gibi dersler verdi ve Felsefe Bölümü başkanlığı yaptı. 1963-1983 yılları arasında Türk Dil Kurumu yönetim kurulu üyeliği yaptı ve Macit Gökberk ile birlikte felsefe terimlerinin Türkçeleştirilmesi çalışmalarında aktif rol oynadı. 1984 yılında emekliye ayrıldı.

1988-1989 yıllarında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü'nü kurdu ve burada görev aldı. 1990-1996 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde doktora dersleri verdi.

İstanbul Üniversitesi'nde Takiyettin Mengüşoğlu'nun başlattığı fenomenoloji ve felsefi antropoloji geleneği, Nermi Uygur ile gelişimini sürdürürken, Bedia Akarsu, Ernst von Aster'in etkisiyle dil, kültür ve ahlâk felsefelerine yöneldi. Doktora çalışmasında yöntem ve yaklaşım açısından hocası Joachim Ritter'in etkisinde kaldı. Öğrenciliği sırasında izlediği Mengüşoğlu'nun felsefi antropoloji seminerleri ve Heidelberg Üniversitesi'nde katıldığı Gadamer'in fenomenoloji seminerleri, Scheler üzerine çalışmalarını olumlu yönde etkiledi.

Bedia Akarsu'nun Kant ahlâkına yönelmesi, 1933 Üniversite Reformu'ndan sonra Türkiye'de etkili olan Alman felsefe eğiliminin temellerini yeniden gündeme getirdi. "Çağdaş Felsefe Akımları" adlı eserinde de ağırlıklı olarak Alman felsefe akımlarını ve filozoflarını tanıttı.

Eserleri

W. von Humboldt'ta Dil-Kültür Bağlantısı (1955)

Max Scheler'de Kişilik Problemi (1962)

Modern Toplumda Kadın (1963)

Mutluluk Ahlakı (1965)

Kant'ın Ahlak Felsefesi (1968)

Atatürk Devrimi ve Yorumları (1969)

Felsefe Terimleri Sözlüğü (1975)

Çağdaş Felsefe (1979)

Daha yeni Daha eski