Yesemek Tarihi, Tarihçesi, Hakkında Bilgi

Yesemek

Yesemek taş ocağı ve heykel atölyesi, Gaziantep’teki İslahiye ilçesinin 19 km güneydoğusunda, bugünkü Yesemek köyünün yanındaki yamaç üzerinde bulunmaktadır. Burası 1890 yılında Zincirli kazılarını yürüten F.von Luschan” tarafından keşfedilmiş ve yanlış olarak Nurhanlı olarak adlandırılmıştır. Domuztepe’ de saptadığı taş ocağını, bölgedeki öteki taş ocakları ile karşılaştırmak isteyen Alkım, Zincirli heykeltıraşlık eserlerinin taş ocağı olarak sözü geçen Nurhanlı’yı (doğrusu Yesemek) yeniden bulmuştur. Burası Yakın Doğu’nun bilinen en büyük taş ocağı ve heykeltıraşlık atölyesidir. 300 x 400 m boyutundadır.

1957 – 1961 yıllarında burada kazı ve araştırma yapan Alkım, Antik Çağ’da taş ocaklarının çalışma düzenini, taş çıkartma, işleme tekniğini incelemiş ve örneklerini ortaya çıkarmıştır. Bu konuda yapılan en gelişkin araştırmanın sonuçlarını bir kitapta toplamıştır. IO 1250 – 750 arasında çalışan bu atölye, çağının birçok kentine yüzlerce heykel taslağı hazırlamış ve verilen siparişleri fazlasıyla karşılamıştır.

Alkım, Yesemek atölyesini işleten, heykel taslaklarını işleyen ustaların kökenlerini araştırmış ve ilk dönemde bu ustaların Hurriler’den oldu-ğunuortaya çıkarmıştır.Kavimler göçü nedeniyle Hitit Devleti’nin yıkılışından, Şam’al kent devletinin kuruluşuna değin (İÖ 1180 – İÖ 9. yy’m ilk yarısı) bu atölyenin çalışmadığını saptamıştır. IÖ. 9. yy’dan sonra atölyede çalışan ustaların, bölge halkının çoğunluğunu oluşturan Geç Hitit ve Aramî kökenli olduklarını belirlemiştir.

Yesemek taş ocağı ve heykel atölyesi, eski çağların teknik sorunlarının aydmlanmasımsağ-layan bir kazı yeri olarak da önem taşır. Alkım tarafından düzenlenen Yesemek, bugün arkeologların ve sanatseverlerin uğrağı olan bir açık hava müzesine dönüşmüştür.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski