Adolphe Garnier Kimdir, Hayatı, Eserleri, Felsefesi, Hakkında Bilgi

GARNIER, Adolphe (1801-1864)

Fransız, psikolog ve filozof. Bilinç, algı ve kavrama ile ilgili araştırmalar yapmıştır.

27 Mart 1801’de Paris’te doğdu, 4 Mayıs 1864’te Jjouy-en-Josas’ta öldü. College de France’ta Jouffroy’ mn öğrencisi oldu. Önce hukukla uğraştı, sonra felsefeye yöneldi. Ecole Normale’de (Öğretmen Okulu) felsefe okuttu. 1842’den sonra Jouffroy’nın yerine Sorbonne’da felsefe profesörü oldu. 1859’da Academie de Sciences Morales et Politiques’e üye seçildi.

Garnier psikolojiyi, felsefeyi ilgilendiren tüm bilimlerin temeli olarak gördüğünden çalışmalarını bu alanda vosunlastırdı. Tini, tüm canlı varlıklarda bulunan bir güç oiarak nitelendirdi. Sevme gibi eğilimleri inceleyen ilk psikologlardan sayılan Garni-er, bütün bu eğilimlerin temelinde haz ve acının yattığını, ötekilerin bu ilkel eğilimlerle anlık öğelerinin karışımından ortaya çıktığını savundu. Ona göre usun, gerçekliği de, ideleri de kavrama gücü vardır. Algılama ve kavrama edimlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini, her algının bir kavrama, her kavramın da bir algıya karşılık olduğunu ileri sürdü. Garnier, genel olarak Jouffroy’ya ve Canlıcılık’a (Animism) bağlı görünse de bu görüşlerden birçok konuda ayrılmıştır, insan bilincinin karmaşıklığını ortaya koyması ise psikolojinin gelişimi için önem taşır.

•    YAPITLAR (başlıca): Traite des facultes de l’âme, 1852, (“İnsan Tininin Yetileri Üstüne”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski