Ahmed Anzavur Kimdir, Kısaca Hayatı, Nereli, Hakkında Bilgi

ANZAVUR AHMED ( ? – ?)

Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul Hükümeti yanlısı çeteci. Biga yöresinde başlattığı iki hareket Kuva-yı Milliye güçlerince bastırılmıştır.

Doğum, ölüm tarihleri ve yerleri bilinmemektedir. Çerkeş asıllıdır. II. Meşrutiyet’ten önce jandarma subayıydı, Bakırköy jandarma komutanlığında bulundu, daha sonra Konya’ya sürüldü. Binbaşılıktan emekli oldu. Mütareke döneminde İzmit mutasarrıflığına atandı ve İstanbul Hükümeti tarafından kendisine “mirmiranlık” rütbesi verildi.

1919    Kasımı’nda Biga, Gönen, Manyas yöresindeki güç boşluğundan yararlanarak bir çete oluşturdu. Yöre halkının asker ve para toplanması konusunda Kuva-yı Milliye’ye karşı olumsuz bir tutum almalarından yararlanarak güçlendi. Ankara Hükümeti’ne bağlı birliklerin çete savaşı karşısında etkisiz kalması nedeniyle 1920 ortalarına değin etkinliğini sürdürdü. İstanbul Hükümeti’nden ve İngilizler’den destek gördü. İlk ayaklanması 1919 sonunda Çerkeş Ethem güçlerinin yardımıyla bastırıldı; ancak kendisi yakalanamadığı gibi bölgedeki etkisi de kırılamadı.

1920    Şubatı’nda Kuva-yı Milliyeci güçlerle yerel çeteler arasındaki bir çatışmadan yararlanarak yeniden harekete geçti. Bölgedeki çeteleri toplayıp Ankara Hükümeti’ne karşı geniş bir cephe oluşturmaya çalıştı. 1920 Nisanı’nda Çerkeş Ethem komutasındaki Kuva-yı Milliye güçleri Anzavur’a karşı bir cephe saldırısına başladılar. Bozguna uğrayan ve güçleri dağılan Anzavur, 19 Nisan 1920’de Biga’dan bir Ingiliz gemisiyle İstanbul’a kaçtı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski