Alexander İvanovich Galich Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GALİÇ, Aleksander İvanoviç (1783-1848)

Rus, filozof. Nesnel İdealizm’i savunmuştur.

Trubçevsk’te (bugün Briansk Oblast) doğdu, 9 Eylül 1848’de Tsarkoe Selo’da (bugün Pushkin) öldü. Çağının geleneklerine uygun olarak Almanya’da öğrenim gördü. Yurduna döndüğünde Tsarkoe Selo’da Latince ve Rusça öğretmeni oldu. Daha sonra Pedagoji Enstitüsü’nde felsefe okuttu. Bu görevi, enstitü 1818’de St. Petersburg Üniversitesi’ne dönüştükten sonra, 1821’e değin sürdü.

Galiç felsefe alanında deneye dayalı yöntemi önermiş, öte yandan Özdekçilik’e karşı İdealizm’in yanında yer almıştır. İnsan düşüncesinin nesnel yasalara göre yönlendirildiğini ve bilginin duyumlardan kaynaklandığım savunmuştur. Ona göre bilgi, varsayım. kavram ve düşünce olmak üzere üç aşamalı bir biçimde gelişir. Galiç’in bu düşüncesi, kimi felsefe tarihçilerince Nesnel İdealizm olarak görülür.

Bir estetikçi olan Galiç, Karamzin’in (1766-1826) savunduğu Klasizm’e karşı, Alman ve İngiliz yazınlarının etkisiyle gelişen Romantizm’i benimsemiş, bu akımın geleceğin sanatı olduğunu ileri sürmüştür.

Ayrıca psikoloji ile de uğraşmış, düşünceyi bir fizyoloji olayı diye açıklamaya çalışmıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): İstoriya filosofskih sistem, 1818-1819, (“Felsefe Dizgeleri Tarihi”); Opıt nauki izyaşnogo, 1825, (“Güzellik Bilimi Üzerine Deneme”); Kartına çeloveka, 1834, (“İnsan Tablosu”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski