Analitik Hukuk Okulu

Analitik Hukuk Okulu

Austin, Analitik Hukuk Okulu adıyla bilinen akımın kurucusudur. Genel teorisini hukukun hükümdarın emri olduğu yolundaki önermeye dayandırmış ve hukuku, belirli bir pozitif hukuk sisteminde, onun kurallarında ve ilkelerinde ortaya çıkan genel kavramların incelenmesiyle sınırlandırmıştır. Kısaca Blackstonea gibi o da “açıklama yöntemi”ni izlemiş ve bu anlamda Bentham ’la uyuşmazlık göstermiştir. Bununla birlikte, Austin açıklamasını genel faydacı görüşlere dayandırmıştır. Austin Ingiltere’de “herhangi bir gelişmiş hukuki sistemde varolan temel düşünceleri ve biçimleri sistemli olarak ve eleştirel bir yaklaşımla ele almayı” üstlenen ilk hukukçudur. Haklar, görevler, çeşitli eylemler ve bunların karşılığı olan hukuki ilişkiler Austin’in çözümlemesinin konulandır. Analitik Hukuk Okulu daha sonra Austin’in İngiltere’de Sir Thomas E. Holland, ”Amerika’da Wesley N. Hohfeld, Almanya’da Felix Somlö gibi takipçileri tarafından büyük ölçüde geliştirilmiştir. Austin yalnızca incelenen belirli bir hukuk sisteminin mevcut kurumlan ile ilgilenmeyi gerekli görmüş ve özellikle örf ve adet hukuku ve Roma Hukuku üzerinde durmuştur. Hukuk verilerini sınıflandırarak bunlardan öze varmaya çalışmış ve bunlan katı bir “eşyanın doğası” anlayışına dayandırmıştır. Analitik hukuk bilimi hem Ingiltere hem de Amerika’da büyük ölçüde etkili olmuş ve son zamanlara değin hukuk felsefesinin bu ülkelerdeki gelişimine özel bir yöneliş getirmiştir. Analitik hukuk bilimi, hukukun özünü ve onun felsefi temellerini irdelemeyi reddetmiştir. Bunun yerine belirli kurumlan ele almayı yeğlemiş ve bunlann eleştirel analizinde önemli sonuçlar elde etmiştir.

(C.J.Friedrich, The Philosophy of Law in Historical Perspective, 1963)

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski