Andrey Gromiko Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

GROMİKO, Andrey (1909 – 2 Temmuz 1989, Moskova)

SSCB’li devlet adamı. 1957-1985 arası SSCB dışişleri bakanlığını yapmıştır.

Andrey Andreyeviç Gromiko 5 Temmuz 1909’da Starye Gromyki’de (bugünkü Gomel Oblast) doğdu. Bir köylü ailesinin oğludur. 1931’de Minsk Tarım Enstitüsü’nü bitirdi. Aynı yıl Sovyetler Birliği Komünist Partisi’ne (SBKP) üye oldu. 1931-1936 arasında Moskova Politik iktisat Enstitüsü’nde tarım iktisadı öğrenimi gördü ve bu dalda yükseklisans yaptı. 1936-1939 arasında SSCB Bilimler Akademi-si’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1956’da iktisat doktoru oldu.

Gromiko 1939’da Sovyet Dışişleri Halk Komiserliği’nin Amerika Ülkeleri Bölümü’nünbaşkanlığına getirildi. 1939-1943 arasında SSCB’nin Washington Büyükelçiliği’nde danışmanlık, 1943-1946 arasında ABD büyükelçiliği ve Küba elçiliği görevlerinde bulundu. Bu dönemde Birleşmiş Milletler’in (BM) kurulması için toplanan Dumbarton Oaks Konferansında Sovyet kuruluna başkanlık etti. Ayrıca Yalta ve Potsdam konferanslarına katıldı. 1946-1948 arasında SSCB’nin BM Güvenlik Konseyi’ndeki daimi delegeliğini yaptı. Varşova Paktı üyelerinin Siyasi Danışma Komitesi’nde çalıştı. 1946’da Yüksek Sovyet delegesi olan Gromiko bu görevini 1950’ye değin sürdürdü.

Gromiko 1947’de dışişleri bakan yardımcılığına getirildi. 1952’de İngiltere’de elçiliğe atanıncaya değin bu görevini sürdürdü. 1953’te dışişleri bakanının birinci yardımcısı, 1957’de ise Şepilov’un yerine dışişleri bakanı oldu. Gromiko, L.Brejnev, Y.Andropov ve N.Çernenko’nun devlet başkanlıkları sırasında, SSCB’nin dış politikasından birinci derecede sorumlu kişi olmuştur. Brejnev devresinde mutedil olan Gromıko, Çernenko idaresinde batıya karşı sert tutum alan biri olarak ortaya çıktı. Çernenko’nun ölümünden sonra, başa geçen Gorbaçov döneminde dışişleri bakanlığından alınıp, devlet bakanlığına tayin edilerek, daha pasif bir makama getirildi. 2 Temmuz 1989’da öldü. 1956’da SBKP Merkez Komitesi’ne, 1973’te Politbüro üyeliğine seçilen Gromiko, 5 kez Lenin madalyası, 2 kez de sosyalist emek kahramanı nişanı almıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi & vikipedi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski