Andronikos Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

ANDRONİKOS (İÖ 50 – İS 10)

Eski Yunanlı düşünür. Aristoteles’in yapıtlarını toplayarak konularına göre düzenlemiştir.

Rodos’ta doğdu. Ölüm yeri, yaşamının ilk dönemlerinde üzerinde çalıştığı konular yeterince bilinmemektedir. Kaynaklardaki veriler de çelişkilidir.

Andronikos’un, felsefe tarihindeki önemi, Aristoteles’in o dönemde çok az bilinen yapıtlarını toplayıp bir bütün olarak düzenlemesinde, bu konu üzerinde çalışacaklara bir kaynak bırakmasmdadır. Çalışmaları arasında en özgün olanı Aristoteles’in kitap durumuna gelmemiş ders notlarını derleyip düzenlemesidir.

Andronikos’un çalışmalarında uyguladığı yöntem çağma göre yenidir. Bu yöntemin temel ilkeleri konu, yazılış sırası, karşılaştırma, birbiriyle bağlantı bulma gibi dört bölüme ayrılır.

Andronikos bu ilkeler ışığında, önce Aristoteles ile Theophrastos’un o dönemde bilinen bütün yapıtlarını topladı. Konularına göre bağımsız bölümlere ayırdı. Sonra, bu konular arasında kurulan iç bağlantı ayrı ayrı kitapların ortaya çıkmasını sağladı.

İkinci çalışma aşamasında, Aristoteles ile Theophrastos’a yakınlarınca gönderilen mektupları ele aldı. Bunları da konularına göre düzenledi, dizinlerini çıkardı.

Üçüncü aşamada ise Aristoteles ile Theophrastos’ un yaşamıyla ilgili bilgileri topladı, değerlendirerek düzenledi. Sonra kendi özel görüşlerini, onlarla ilgili yorumlarını yazdı. Bu çalışmada dayandığı kaynakları eleştirici bir tutumla değerlendirdi.

Felsefe tarihinde, yapıtları konularına göre ayırarak düzenlemeyi, kaynaklardan yararlanırken eleştirici bir tutumu benimsemeyi ilke edinen ilk düşünür Andronikos’tur. Onun kendi görüşlerini, Physeus ile Kategoria konularındaki yorumlarını içeren yapıtları olduğu söylenirse de bunlar günümüze kalmamıştır.

Andronikos kendinden sonra gelen araştırıcıları etkilemiş, Aristoteles’in, Theophrastos’un yapıtları konusunda daha geniş, daha uzun süreli çalışmalara girişenlere öncülük etmiştir. Özellikle Aristoteles’in bilinmeyen yapıtlarının ortaya çıkarılmasına yol açmıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski