Aristoksenes Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ARİSTOKSENES (İÖ 350 -?)

Eski Yunanlı filozof ve müzik kuramcısı. Felsefe sorunlarını müzik yöntemiyle çözümlemeye çalışmıştır.

Taranto’da doğdu, ölüm yeri bilinmiyor. İlk bilim ve müzik derslerini, Sokrates’in yakın arkadaşı olan babasından gördü. Bir süre Eritreli Lamprus ve Pythagorasçı Ksenphilaks gibi ünlü bilgelerin öğrencisi oldu. Onların etkisiyle Pythagoras’ın düşüncelerini benimsedi. Aristotelesçiler’le kurduğu yakınlık sonucu eski düşüncelerini yeni bir yorumdan geçirerek gezimci (Peripatos) oldu. Uzun süre bağlı kaldığı bu okulda Aristoteles’in görüşlerini yorumladı, ders verdi.

Aristoksenes felsefeye müzik sorunlarıyla girdi, özellikle Pythagoras’ın müzik öğretisinden yararlanarak, müzikle felsefe arasında bir konu ve yöntem özdeşliğinin bulunduğu görüşünü savundu. Pythagoras’ın “ruh” sorunu ile ilgili yorumlarını müzikteki “uyum” kavramıyla bağdaştırmaya çalıştı. Bu çalışmada Aristotelesçi çözüm yöntemini kullandı.

Savunduğu felsefe kuramına göre ruhla gövde arasında uyumla sağlanan bir birlik vardır. Sesler arasında kurulan uyum, düzen birliği müziğin özünü oluşturduğu gibi, gövdeyi kuran öğeler arasındaki uyum da ruhu oluşturur. Bu nedenle ruh gövdenin genel uyumunu sağlayan işlevlerin doğal sonucudur.

Aristoksenes, müzik konusundaki görüşleriyle, kendinden sonra gelenleri etkilemiştir. Geniş yorumlarıyla, Pythagoraçılık’ın yayılmasına olanak sağlamıştır. Kimi kaynaklar felsefe tarihi ve müzik alanında birçok yapıtının bulunduğunu bildirirse de günümüze pek az yazısı kalmıştır.

•    YAPITLAR: Uyum Öğeleri, Ritmin Öğeleri.

•    KAYNAKLAR
: Cicero, Oeuvres completes de Cice-ron, J.V. Leclerc (der.), 1872; V. Valgoris, Aristoteles de Objectu Auditus, 1562.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski