Atahualpa Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

ATAHUALPA (1502-1533)

Son İnka İmparatoru. Pizarro’nun Peru’yu istilasına karşı koymaya çalışmış ama başarılı olamamıştır.

1525’te , babası Huayna Capac’m ölümü üzerine Quito bölgesi kralı oldu. 1530’a değin kardeşi Huascar ile İnka İmparatoru olmak için savaştı ve bu tarihte imparatorluğu eline geçirdi. Ancak iki yıl sonra, 1532 Kasımı’nda Francisco Pizarro ve 180 askeri Peru kıyılarına çıktılar. Atahualpa, Pizarro ile Cajamarca’da karşılaştı. Pizarro, Atahualpa’dan İn-kalar’ın Hıristiyanlığı kabul etmelerini ve İspanya Kralı V. Carlos’u efendileri olarak tanımalarını istedi. Kendisine sunulan Incil’i inceleyen ve Papaz Valverde ile tartışan Atahualpa sonunda iki isteği de reddetti. Derhal saldırıya geçen İspanyollar, ateşli silahları sayesinde İnkalar’ı bozguna uğrattılar ve Atahualpa’yı tutsak ettiler.

180 kişiyle bütün bir imparatorluğu uzun süre denetimi altında tutamayacağını bilen Pizarro, Atahualpa’yı rehine olarak kullanmak istiyordu. Ancak, Atahualpa özgürlüğüne karşılık içinde bulunduğu hücreyi altınla doldurmayı önerdi. Pizarro n altınları aldı, ama Atahualpa’yı serbest bırakmadı. Kısa bir süre sonra da onu kardeşi Huascar’ı öldürmekle suçladı ve yakılarak idama mahkûm etti. Atahualpa’ nın son anda Hıristiyanlığı kabul etmesi üzerine bu ceza boğularak idama çevrildi ve Atahualpa, 1533’te öldürüldü. Ölümü, İnkalar’ın İspanyol istilası karşısındaki tüm dirençlerini kırdı ve Pizarro da tarihe “Peru Fatihi” olarak geçti.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski