Camille Guerin Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

GUERIN, Camille (1872-1961)

Fransız veteriner ve mikrobiyoloji uzmanı. Calmette ile birlikte, tüberküloza karşı bağışıklık sağlayan BCG aşısının üretimini gerçekleştirmiştir.

Poitiers’de doğdu, Paris’te öldü. Veterinerlik öğreniminden sonra, Calmette’in kurduğu ve yöneticiliğini üstlendiği Lille Pasteur Enstitüsü’nde görev alarak mikrobiyoloji alanında, özellikle mikroplardan ileri gelen hayvan hastalıkları konusunda çalışmaya başladı. 1906’da Lille, 1917’den sonra Paris Pasteur Enstitüsü’nde Calmette ile sürdürdüğü ortak çalışmalar, iki araştırmacının adlarının ilk harfiyle BCG (Bacillus Calmette-Guerin) diye anılan tüberküloz aşısının bulunmasıyla sonuçlandı.

Tüberküloza karşı bağışıklık sağlamak amacıyla 1896’dan sonra yoğun biçimde sürdürülen araştırmalar, 1901’de, bu hastalığın ağız yoluyla da bulaşabileceğini ileri süren Behring’in açıklamasıyla yeni boyutlar kazanmıştı. Lille’deki Pasteur Enstitüsü’nde bu konu üzerinde çalışmaya başlayan Calmette ve Gue-
rin, iki yıl sonra, safra salgısı katılmış bir besi ortamında sığır tipi tüberküloz basilini üretmeyi başardılar. Vücutta antikor oluşturma özelliğini yitirmeksizin, hastalık yapma gücü büyük ölçüde zayıflatılmış bu basil, ilk kez 1921’de ağız yoluyla insanlar üzerinde denendi. Birleşmiş Milletler Sağlık Komitesi’nin 1928’deki toplantısında BCG aşısının koruyucu ve bağışıklık yapıcı özelliğinin onaylanmasına karşın, ağız yoluyla sürdürülen aşı uygulaması özellikle yeni doğmuş çocuklarda ölümlere neden oluyordu. 1930’dan sonra, Calmette’in araştırmalarıyla, deri tepkimesine olumsuz yanıt veren kişilerde deri altına şırıngayla uygulanmasına başlanarak bu sakıncası giderilen BCG aşısı, % 80 düzeyindeki koruyucu ve bağışıklık kazandırıcı özelliğinin yanı sıra, aşılanmış kişilerde hastalığın çok hafif atlatılmasını da sağladığından tüberküloza karşı çok etkili bir savunma yöntemi olarak tüm dünyada benimsendi.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski