Charles Gide Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GİDE, Charles (1847-1932)

Fransız, iktisatçı, Fransa’da tüketim kooperatifçiliğinin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

29    Haziran 1847’de Fransa’da Uzes’de doğdu, 13 Mart 1932’de Paris’te öldü. Orta ve lise öğrenimini College d’Uzes’de tamamladıktan sonra Paris Universitesi’nde hukuk öğrenimi gördü, doktora yaptı. 1874’te Bordeaux Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi oldu. 1879’da burada iktisat kürsüsü başkanı oldu. Daha sonra Montpellier Hukuk Fakültesi’nde ve Paris Universitesi’nde ders verdi. Emekli olduktan sonra College de France’da kooperatifçilik üzerine ders vermeyi sürdürdü.

Gide, Bordeaux Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptığı dönemde hukuk öğrenimi içinde iktisat derslerinin de yer almasını sağladı. 1884’te yayımlanan Principes d’economie politique (“Politik İktisadın İlkeleri”) adlı iktisada giriş niteliğindeki çalışması birçok dile çevrildi. 1887’de Revue d’economie politique adlı dergiyi kurdu ve bu dergide yazılar yazmaya başladı.

Gide, emekçi sınıfların yaşam koşullarının iyileştirilmesinin kooperatifçiliğin gelişmesiyle gerçekleşebileceğini savundu. Bu nedenle zamanının büyük bir bölümünü Fransa’da kooperatifçiliğin gelişmesine harcadı, kooperatifçilik konusunda makaleler yazdı, konferanslar verdi, 1885’te Eduard de Boy ve ve August Fabre ile birlikte tüketim kooperatiflerinin örgütlenmesini amaçlayan Kooperatifler Birliği’nin kuruluşunda yer aldı. 1895’te bazı kooperatifçilerin Sosyalist Tüketim Kooperatifleri Borsası adıyla ayrı bir birlik kurmalarının ardından, Gide’in içinde yer aldığı hareket “Nîmes Okulu” (L’Ecole de Nîmes) adıyla anılmaya başladı. Gide, 1912’de bu iki birliğin Ulusal Tüketim Birliği Federasyonu adı altında birleşmesinde etkin oldu.

•    YAPITLAR (başlıca): Du droit d’association en matiere religieuse, 1872, (“Din Konusunda Dernek Kurma Hakkı Üzerine”); Principes d’economie politique, 1884^ (“Politik İktisadın ilkeleri”); La cooperation, 1900, (“İşbirliği”); Histoire des doctrines economiques (Rist ile), 1919, (“İktisadi Doktrinler Tarihi”); Les Societes cooperatives de consommation, 1910, (“Tüketim Kooperatifleri Ortaklıkları”); Les institutions du progres social, 1921, (“Toplumsal İlerlemenin Kurumlan”); L’Ecole de Nîmes, 1927, (“Nîmes Okulu”),

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski