Charles Grey Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

GREY, Charles (1764-1845)

İngiliz siyaset ve devlet adamı. 1830-1834 arasında başbakanlık yapmış, 1832 seçim reformunun yasalaşmasını sağlamıştır.

13    Mart 1764’te Northumberland Kontluğu’nda Falloden’da doğdu, 17 Haziran 1845’te aynı yerde öldü. Soylu bir ailenin oğludur. Eton ve Cambridge üniversitelerinde öğrenim gördü. Babasının ardından ikinci Grey Kontu unvanını aldı.

Grey, 1786’da Northumberland’dan milletvekili seçildi. Kısa sürede, liberal görüşü temsil eden Whigler’in yöneticileri arasına girdi. Oy verme hakkının, Katolikler’i, orta ve yoksul sınıfları kapsayacak biçimde genişletilmesi için çalıştı. Bu amaçla, 1792’de Society of the Friends of People’m (Halkın Dostları Derneği) kuruluşuna katıldı. 1792 ve 1797’de meclise seçim reformu tasarıları sundu.

Grey, 1806’da Grenville başkanlığındaki “tüm yetenekliler” hükümetinde donanma bakam oldu. 1807’de Whigler’in başkanı ve dışişleri bakam J.Fox’ un ölümüyle, onun görevlerini üstlendi. 1807’de yürürlüğe giren ve Afrikalı köle ticaretini yasaklayan yasanın hazırlanmasında çalıştı. Katolikler’e oy hakkı verilmesini savunması, kral tarafından bakanlığına son verilmesine ve Lordlar Kamarası üyeliğini yitirmesine yol açtı.

İngiltere’de 1815-1820 arasında yaşanan iktisadi bunalım sırasında tarımsal ürün dışalımının kısıtlanması, birçok ürünün fiyatının vergiler yoluyla artırılması gibi önlemler alındı. Bu önlemlere karşı, büyük çoğunluğu parlamentoda temsil edilmeyen sanayici ve emekçilerin başlattığı muhalefet sırasında, seçim reformu istemi de yaygınlaşa. Grey, toplumsal bir patlamanın engellenmesi amacıyla bir an önce seçim reformu yapılmasını zorunlu gördü.

Grey, 1830’da Toryler iktidardan düşünce 2 Tory bakanın da yer aldığı bir koalisyon hükümeti kurdu ve başbakan oldu. Muhafazakârların engellemeleriyle 1831’de iki kez geri çevrilen seçim reformu tasarısı 1832’de yasalaştı. Bu reformla seçim bölgeleri yeniden düzenlendi, oy verme hakkında yapılan değişiklikle seçmen sayısı artırıldı. Ancak reform, Avam Kamarası’nda sanayicilere küçük bir temsil hakkı tanıması dışında genel çoğunluğa temsil hakkı sağlamadığından eski temsil yasasının sürmesine neden oldu.

1832’den sonra Whigler arasında, İngiliz sömürgelerinde köleliğin kaldırılması, işyerlerinin çalışma koşullarının ve belediyelerin yeniden düzenlenmesi gibi reform istemleri yoğunlaştı. Bu istemlere karşı çıkan Grey, tartışmalar ve istifalar karşısında 1834’te başbakanlıktan çekildi. Yaşamının geri kalan bölümünü Northumberland’da geçirdi.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski