David Malet Armstrong Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ARMSTRONG, David Malet (1926)

AvustralyalI düşünür. Avustralya Özdekçiliğinin başlıca temsilcilerin-dendir.

Avustralya’da doğdu. Sydney, Oxford ve Melbourne üniversitelerinde öğrenim gördü. 1954’ten başlayarak Londra ve Melbourne üniversitelerinde öğretim üyeliğinde bulundu. 1964’ten beri Sydney Üniversitesi’nde felsefe profesörüdür.

Armstrong çağdaş analitik yaklaşıma, bilgi felsefesi, anlık felsefesi ve varlıkbilim alanlarında yazdığı kitaplarla katkıda bulunmuş bir felsefecidir. J.J.C. Smart gibi filozofları izleyerek Avustralya Özdekçiliği adı verilen okulun en tanınmış adlarından biri olmuştur. Algı sorunu konusunda J.L. Austin’den esinlenen bir saf (veya “doğrudan”) gerçekçiliği savunmaktadır. Fiziksel nesnelerin algıdan bağımsız olarak varolduklarını ve algıya, görüntü (appearance) gibi aracı bir ortam olmadan, doğrudan konu olduklarını ileri sürer.

Anlık (zihin) konusunda da “felsefi davranışçılık” ve “özdeşlik savı” adıyla tanınan kuramları birleştirip bağdaştıran özdekçi bir yaklaşım geliştirmiştir. Anlıksal olarak nitelendirilen olguların fiziksel olgulara indirgenmesini amaçlayan çözümlemesine göre, herhangi bir kişinin belirli bir davranış eğilimi içinde olması, o kişinin belirli bir anlıksal durum içinde bulunmasını gerektirir. Bu anlıksal durum ise beyindeki bir durumla özdeştir. Başka bir söyleyişle anlık ve beyin özdeştir. Armstrong, varlıkbilimde tümeller sorununa “bilimsel gerçekçilik” adını verdiği bir çözüm önermektedir. Aristotelesçi yoruma yaklaşan bir a posteriori (deney sonrası) gerçekçiliği, deneyci epistemoloji (bilgi kuramı) ile bağdaştırmayı amaçladığı yapıtlarında bilimsel veriyi kendine çıkış noktası olarak almıştır.

•    YAPITLAR: Berkeley’s Theory of Vision, 1960; Percepti-on and the Physical World, 1961; Bodily Sensations, 1962; A Materialist Theory of The Mind, 1968; Universals and Scientific Realism, 1978.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski