Dorothy Garrod Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GARROD, Dorothy (1892-1968)

İngiliz, arkeolog. Yakındoğu’da yaptığı Paleolitik Çağ (Eski Taş Çağı) araştırmalarıyla tanınmıştır.

Dorothy Annie Elizabeth Garrod, 5 Mayıs 1892’de Londra’da doğdu, 18 Aralık 1968’de Cambridge’de öldü. Özel öğrenim gördü. Cambridge Üniversitesi’ne bağlı Newnham College’da ve Oxford Üniversitesi’nde öğrenimini tamamladı.

1925-1926 arasında Cebelitarık’ta, 1928’de Doğu Anadolu, Irak ve İran’daki yüksek yaylalar ve dağlık bölgelerde Paleolitik Çağ araştırmaları yaptı. Irak’ta Süleymaniye yakınında Zarzi ve Hazar Merd adlı iki mağarada kazılar yaparak paleolitik bulgular saptadı. 1929’dan 1934’e değin Filistin’de Karmel Dağı’ndaki İngiliz-Amerikan ortak kazılarını yönetti, Paleolitik Çağ ve Mezolitik Çağ (Orta Taş Çağı) kültürlerini ortaya çıkardı. Buradaki mağara ve kaya sığınaklarında insanın evriminin izlenmesi açısından büyük önem taşıyan bazı iskeletler bulundu. Neanderthal insanıyla modern insan türü Homo sapiens arasında bir geçiş dönemine ait olan bu iskeletlerden bazıları günümüzden 41.000-36.000 yıl önceye tarihlendi. Garrod, bu mağaralarda ele geçen bulgular arasındaki yontma taş ürünlerini Kebaran kültürü olarak adlandırdı. Yine bu yöredeki Mezolitik Çağ’a ait W adi el Natuf bulgularından yola çıkarak adlandırılan Natufian kültürünü de o tanımladı. 1938’de Bulgaristan’da Bacho Kiro Mağarası’nda araştırmalar yaptı. 1939’da Cambridge Üniversitesi’ne ilk kadın profesör olarak kabul edildi ve 1952’ye değin bu görevini sürdürdü. 1958-1964 arasında Güney Lübnan’daki bazı araştırmaları yönetti.

•    YAPITLAR (başlıca): The Upper Paleolithic in Britain, 1926, (“İngiltere’de Üst Paleolitik Dönem”); Excavations of a Mousterian Rock Shelter at Devil’s Tower, Gibraltar (L.H.Buxton ile), 1928, (“Cebelitarık’taki Şeytan Kulesi’nde Musteriyen Kaya Sığmağı Kazıları”); The Stone Age of Mount Carmel, 2 cilt, 1937-1939, (“Karmel Dağı’nm Taş Çağı”); Excavations at the Cave of Bacho Kiro, North East Bulgaria (D. Kirkbride ile), 1939, (“Kuzey Doğu Bulgaristan’da Bacho Kiro Mağarası’nda Kazılar”); The Natufian Culture: The Life ana Economy of a Mesolithic People in the Near East, 1957, (“Natufin Kültürü: Yakın Doğu Mezolitik İnsanlarının Yaşamları ve Ekonomileri”); Excavation of the Ahri Zumoffen, Adlun, South Lebanon, 1961, (“Güney Lübnan’da Adlun’da Abri Zumoffen Kazıları”); Primitive Man in Egypt„ Westem Asia and Europe (J.G.D.Clark ile), 1965, (“Mısır, Batı Asya ve Avrupa’da İlkel İnsanlar”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski