Francois Geny Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GENY, François (1861-1959)

Fransız, hukukçu. Hukukta “özgür bilimsel araştırma” yaklaşımının kurucularındandır.

17 Aralık 1861’de Meurthe-et-Moselle bölgesinde Baccarat’da doğdu, 16 Aralık 1959’da Nancy’de öldü. 1901 ’de Nancy Üniversitesi’nde medeni hukuk profesörü oldu. 1919-1925 arasında bu üniversiteye bağlı hukuk fakültesinin dekanı olarak görev yaptı.

Geny hukukta “özgür bilimsel araştırma” hareketinin kurucularındandır. Görüşlerini 1919’da yayımlanan Methode d’interpretation et sources endroit prive positif (“Özel Pozitif Hukukta Yorum Yöntemi ve Kaynaklar”) ve 1919-1924 arasında yayımlanan Science et technique en droit prive positif (“Özel Pozitif Hukukta Bilim ve Teknik”) adlı kitaplarında açıklayan Geny’e göre Fransız medeni kanununa yeni bir yorumla yaklaşmak gerekmektedir. Yasa koyucunun bu yasaları hazırlarken her türlü hukuksal soruna bir çözüm bulduğu yolundaki geleneksel yoruma karşı çıkan Geny, pozitif hukukun hukuksal sorunların çözümünde yetersiz kaldığı noktada mahkemelerin yeni kurallar oluşturmada özgür olmaları gerektiğini savunmuştur. Geny’ye göre mahkemeler yeni kurallar oluştururken tüm hukukun dayanağını oluşturan toplumsal gerçeklikten ideolojiye kadar çeşitli konularda bilimsel bir araştırma yürütmek zorundadır. Geny’nin geliştirmiş olduğu hukuk yaklaşımına göre yasalar hukuksal tekniklerin ya da yapıların, bilimin verilerine uygulanması sonucu oluşur.

Geny’nin yaklaşımı çağdaş hukuk felsefesini büyük ölçüde etkilemiştir. Fransa’da yargının yaratıcı niteliğinin vurgulanmış olması, bu ülkede yazılı hukukun daha esnek bir biçimde yorumlanmasına olanak sağlamıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): Methode d’interpretation et sources en droit prive positif, 1919, (“Özel Pozitif Hukukta Yorum Yöntemi ve Kaynaklar”); Science et technique en droit prive positif, 1919-1924, (“Özel Pozitif Hukukta Bilim ve Teknik”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski