Franklin Henry Giddings Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GIDDINGS, Franklin Henry (1855-1931)

ABD’li sosyolog. “Tür bilinci” kavramına dayalı bir sosyoloji yaklaşımı getirmiştir.

23 Mart 1855’te Connecticut Eyaleti’nin Sherman kentinde doğdu, 11 Haziran 1931’de New York Eyaleti’nin Scarsdale kentinde öldü. Union College’ da mühendislik öğrenimi gördü. Daha sonra Spring-field Repubiican ve Springfield Union dergilerinde yazılaryazdı.l 888-1894 arasında Bryn Mawr College’ da, 1894’te Columbia Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Giddings, 1928’de emekli olana değin bu üniversitede kaldı.

1896’da yayımlanan Prınapies of Sociology(“Sosyolojinin İlkeleri”) adlı kitabında Giddings sosyolojiyi insan topluluklarının gelişimini inceleyen temel bir toplumsal bilim dalı olarak nitelemiştir. Giddings’ in sosyoloji yaklaşımı “tür bilinci” olarak adlandırdığı toplumsal bilinç ve ortak duygulara dayanır. Bu kavramı A. Smith’in insanın eğilimleri, tutkuları ve akılcılığı konusundaki görüşlerinden ve M.Spencer’in doğada olduğu gibi toplumda da, varoluş mücadelesinin en güçlü olanın hayatta kalması ile sonuçlandığını ileri süren toplumsal evrim öğretisinden yola çıkarak oluşturmuştur.

Giddmgs’e göre bireyler birbirleriyle iletişim kurarak, işbirliği yaparak, birbirlerine telkinde bulunarak ve birbirlerine öykünerek benzer duygular ve düşünceler edinirler. Böylece tür bilinci gelişir ve insanlar sürü halinde yaşama konumundan uzaklaşarak bilinçli olarak katıldıkları topluluklar kurarlar. Sürü alışkanlıklarının yerini toplumun kendi bütünlüğünü korumak ve sürdürmek için koyduğu kurallar alır.

Giddings, düşünce birliğinin toplumda denge ve uyum sağladığı görüşündedir. Bu nedenle kentlerde karışık bir nüfus yapısının oluşmasına yol açtığını düşündüğü göçlere ve toplumsal bütünlüğü sarsıcı nitelikte gördüğü köktenci hareketlere karşı çıkmıştır.

Giddings Thc Saentijic Study of iluman Soçiety, (“İnsan Toplumunun Bilimsel İncelemesi”) adlı kitabında, toplumsal olguların incelenmesinde nicel ve deneysel yöntemlerin kullanılmasının önemini belirtmiş, bu alanda kendisinden sonra yapılacak çalışmalara öncülük etmiştir.

•    YAPITLAR (başlıca): The Prınapies of Sociology, 1896, (“Sosyolojinin İlkeleri”); Democracy and Empire, 1900, (“Demokrasi ve İmparatorluk”); Studies in the Theory of Humar, Socıety, 1922, (“İnsan Toplumu Kuramı ile İlgili İncelemeler”); The Scientific Study of Human Socıety, 1924, (“İnsan Toplumunun Bilimsel İncelemesi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski