George Gallup Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GALLUP, George (1901-1984)

ABD’li istatistikçi. Kamuoyu araştırmalarında örnekleme yöntemini kullanmıştır.

Horace George Gallup, 18 Kasım 1901’de Iowa Eyaleti’nde Jefferson kentinde doğdu. Temmuz 1984’te İsviçre’de öldü. 1923’te Iowa Devlet Üniversitesi’ni bitirdi. 1928’de aynı üniversiteden gazetecilik dalında doktora derecesi aldı. 1932’ye değin çeşitli üniversitelerde gazetecilik ve reklamcılık konusunda dersler verdi. 1935’te Amerikan Kamuoyu Enstitüsü’ nü, 1936’da İngiliz Kamuoyu Enstitüsü’nü ve 1939’da Dinleyici Araştırma Enstitüsü’nü kurdu. 1966’da kendi adıyla anılmaya başlayan Amerikan Kamuoyu Enstitüsü yöneticiliğinden ayrılarak yirmiden fazla ülkede şubesi bulunan Uluslararası Gallup’ ta çalışmaya başladı.

Gallup öğrencilik yıllarında ve öğretim üyeliği yaptığı dönemde çeşitli gazete ve dergilerin okuyucu araştırmalarını yaptı. 1932’de öğretim üyeliğinden ayrıldıktan sonra çalışmalarını seçim sonuçlarının tahmini üzerinde yoğunlaştırdı. Telefon abonelerine ve kayıtlı otomobil sahiplerine oy pusulası yollayarak ülke çapında tek seçim tahminini yapan Literary Digest adlı derginin yöntemine karşı çıktı. Daha geniş hazırlanmış bir anketin sistemli biçimde saptanmış örneklere (sample) uygulanmasıyla daha kesin sonuçlar alınabileceğini öne sürdü. Daha önceki seçim sonuçlarını dikkate alarak saptadığı bölgelere uyguladığı anketle 1934 kongre seçimlerinde başarılı bir tahminde bulundu. Bunu izleyen başkanlık seçimlerinde Literary Digest’in Landon’un kazanacağını öngören yanlış tahminine karşı Roosevelt’in kazanacağını tahmin etti.

Kamuoyu araştırmalarını demokrasinin gereği olarak nitelendiren Gallup, bu araştırmaların çeşitli grupların kamuoyunun istekleri üzerinde oluşturduğu baskıya karşı bir seçenek oluşturduğunu ileri sürdü. Anketlerin gerçek değerinin seçim sonuçlarını tahminden değil, kamuoyunun ilgisi, korkusu, inancı, bilgisi ve eğilimlerini ortaya çıkarmaktan kaynaklandığını savundu.

•    YAPITLAR (başlıca): The Pulse of Democracy (S. Rae ile), 1940, (“Demokrasinin Nabzı”); The Gallup Poll: Public Opinion 1935-1971, 1972, (“Gallup Anketi: 1935-1971 Kamuoyu”); The Sophisticated Poll Watcher’s Guide, 1972, (“Deneyimli Anket Gözlemcisi İçin Kılavuz”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski