Gerhard Funke Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Kısa Bilgi

FUNKE, Gerhard (1914 – 22 Ocak 2006, Eutin)

Alman, filozof. Varlık ve bilinç sorunlarına insanın tarihinden kaynaklanan bir görüşle çözüm aramıştır.

21 Mayıs 1914’te Leopoldshall’da doğdu. Ortaöğrenimini doğduğu yerde gördükten sonra Mainz Üniversitesi’nde felsefe okudu. Felsefeyle ilgili çalışmalarını sürdürdüğü bu üniversitede profesör olarak görev aldı.

Funke’nin üzerinde durduğu başlıca konu, insanın, yaşadığı toplum içinde alışkanlık, inanç, davranış ve düşünce gibi varlıklarla bir bütün olarak incelenmesidir. Ona göre insanı anlamanın başka yolu yoktur. Funke, konuya bu açıdan bakarak, tinin gelişim tarihi bakımından Husserl’in Görüngücü-lük’ünü ele aldı. Daha sonraki çalışmalarını gelenek, ahlak, alışkanlık, davranış gibi insan eylemleri üzerinde yoğunlaştırdı, insanın anlaşılması için tarihin önemini vurguladı. Ona göre bir bilinç varlığı olan insan, davranışlarından soyutlanarak anlaşılamaz. Bu nedenle varlık, bilinç, bilim ve bulunç (vicdan) sorunlarını bir bütünlük içinde, birbirinden ayırmak-sızın incelemek gerekir. Bilincin açıklanması için metafizik ve tarih olaylarından yararlanmalıdır.

Funke, Husserl’in geliştirdiği Görüngücülük’ü eleştirici bir tutumla incelerken, aşkın felsefeye (transzendentale philosophie) varmanın yöntemini ortaya koymak istediğini açıkladı. Ona göre aşkın felsefe, insanı başarıları içinde bir bütün olarak gören, tinsel başarılarını konu edinerek onlarla ilgili sorunlara çözüm arayan bir çalışma alanıdır.

•    YAPITLAR
(başlıca): Z»r transzendentalen Phaenome-nologie, 1957, (“Aşkın Görüngücülük Üstüne”); Ge-wobnheit, 1961, (“Alışkanlık”); Die Aufklaerung, 1963, (“Aydınlanma”); Pbaenomenologie-Metaphysik oder Methodei, 1966, (“Görüngücülük Bir Metafizik midir Yoksa Yöntem mi?”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski