Hacı Alaaddin (Konyalı) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

HACI ALAEDDİN [Konyalı] (14-yy-15.yy)

Türk, mimar. Klasik Osmanlı mimarlığına geçiş dönemindeki en önemli mimarlardandır.

Doğum ve ölüm tarihleri belli değildir. Yaşamı üstüne kesin bilgi yoktur. Konyalı diye anılmakla birlikte gerçekten oralı olup olmadığı da bilinmemektedir Bilinen en önemli yapıtı Süleyman Çelebi’nin Edirne’de beyliğini ilan ettiği, 1403 yılında yapımına başlanan ve I.Mehmed [Çelebi] zamanında 1414’te tamamlanan Eski Cami’d ir. Yapı eşit büyüklükteki kubbelerle örtülü şahmıyla (ana mekân), daha eski bir örnek olan Bursa Ulu Camii’ne benzer. Ancak Bursa Ulu Camii’nin yirmi kubbeyle örtülmesine karşılık, hemen hemen ona yakın büyüklükte bir mekâna sahip olan Eski Cami dokuz kubbeyle örtülmüştür. Bu ise, mimarlıkta kubbelerin daha büyük yapılabildiği ileri bir teknik aşamaya ulaşıldığını gösterir. Ayrıca bu dokuz kubbe dört tane ayağa taşıtılarak (Bursa Ulu Camii’ade ayak sayısı on ikidir) sahm fazla bölünmeden mekân bütünlüğü sağlanmaya çalışılmıştır. Eski Cami 18.yy’m ilk yarısında, sonra da 1924 ve 1934’te üç kez onarılmış, onaranlar sırasında şahının özgün karakteri hayli bozulmuştur. Bu arada iç duvarlar Bursa Ulu Camii’nde olduğu gibi beyaz badanayla boyanmış ve üstüne de siyah renkli hat örnekleri yazılmıştır.

Hacı Alaeddin birçok han ve hamam da yapmıştır. 1400-1422 arasında I.Mehmed’in emriyle Eski Cami’ye vakıf olarak yaptırılan ve türünün ilk örneklerinden olan Edime Bedesteni’nin de onun yapıtı olduğu sanılmaktadır.

•    YAPITLAR (başlıca): Eski Cami, 1403-1414, Edirne.

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski