Herbert Spencer Gasser Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

GASSER, Herbert Spencer (1888-1963)

ABD’li fizyoloji bilgini. Erlanger ile birlikte, sinir tellerinin çaplarına bağlı olarak elektrik impulslarını değişik hızda ilettiğini ortaya koymuştur.

5    Temmuz 1888’de Wisconsin Eyaleti’nin Platte-ville kentinde doğdu, 11 Mayıs 1963’te New York’ta öldü. 1910’da Wisconsin Üniversitesi’ni bitirerek, önce bu üniversiteye bağlı tıp okulunda, daha sonra Johns Hopkins Üniversitesi’nde öğrenimini sürdürdü ve 1915’te tıp diplomasinı aldı. Wisconsin Üniversite-si’nde asistan olarak başladığı öğretim ve araştırmacılık görevini seçerek, 1916-1921 arası Washington Üniversitesi’nde fizyoloji uzmanı, 1921’den 1931’e değin aynı üniversitede farmakoloji profesörü olarak çalıştı. O tarihte Comell Üniversitesi Tıp Fakültesinde fizyoloji profesörlüğüne, 1935’te de Rockefeller Enstitüsü Tıp Araştırmaları Merkezi’nin yöneticiliğine getirildi ve 1953’te emekli oluncaya değin bu görevi sürdürdü.

Sinir fizyolojisine ilişkin çalışmalarıyla birçok üniversiteden onur doktorası alan ve bilimsel kuruluşların üyeliğine seçilen Gasser, 1944 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü’nü, çalışma arkadaşı Erlanger ile bölüşmüştür.

Gasser’in, Wisconsin Üniversitesi’nde öğrencisi olduğu Erlanger ile sonradan Washington Üniversitesi’nde sürdürdüğü ortak çalışmalar, sinir tellerinin yapısal ve işlevsel özellikleri arasındaki ilişkinin anlaşılmasında önemli bir aşamadır. Sinir tellerince iletilen elektrik impulslarınm genliğini 100 000 kat kadar yükselten Gasser ve Erlanger, katot ışınlı bir osilograf yardımıyla bu impulsları kaydetmeyi başardıklarında, impulsların kaim ve ince sinir tellerinde aynı hızla yayılmadığım gördüler. Tek işlevli sinirler eşit çapta sinir tellerinden oluşuyor, bu nedenle impulslar tüm sinirin uzantısı boyunca eşit hızla ilerliyordu. Buna karşılık, hareket (motor) ve duyu siniri gibi karmaşık işlevli sinirlerde, uyarılan daha çabuk ileten kalın çaplı sinir telleri ile uyarıları daha yavaş ileten ince çaplı sinir telleri bir arada bulunuyordu. Sinir tellerinin işlevlerine bağlı olarak değişik yapısal özellikler gösterdiğini kanıtlayan ve nörofizyolojiye değerli bilgiler sağlayan bu çalışmaları nedeniyle, 1944 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü iki araştırmacıya verildi.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski