Hermann Glöckner Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GLOCKNER, Hermann (1896)

Alman, estetikçi ve filozof. Hegel üstünde çalışmalar yapmış, yapıtlarını derleyerek yayımlamıştır.

23 Temmuz 1896’da Fürth’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini orada gördükten sonra Giessen ve Braunschweig üniversitelerinde estetik ve felsefe okudu. 1933’te Giessen, 1951’de Braunschweig Üniversitesi’nde felsefe profesörü olarak görev aldı.

Glockner Hegel’in Aristoteles ve Kant’ın dizgelerinden etkilenmiş olan “tin evreni” kavramıyla ilgilenmiştir. 1938’de yazdığı ‘ Fundamentalphilosophie (“Temel Felsefe”) adlı yapıtım,1947’de metafizik bir yaklaşımla ele aldığı Das Abenteuer das Geistes (“Tinin Serüveni”) izledi. Hegelci görüşleri en olgun olarak, 1963-1966 arasında yazdığı başyapıtı Gegen-standlichkeit und Freiheit’âa (“Nesnellik ve Özgürlük”) ortaya çıkar. 1965’te yayımlanan konuşma metinlerinde, Hegel’in nasıl anlaşılması gerektiği üzerine görüşleri ve Hegel’e yaklaşımındaki köktencilik ve somutluk görülür.

Glockner’in felsefe tarihi bakımından en önemli çalışması Hegel’in yapıtlarını 20 ciltte toplamasıdır. Glockner, bunlara ayrıca 2 ciltlik bir Hegel monografisi ve bir de ansiklopedik sözlük eklemiştir.

•    YAPITLAR
(başlıca): Fundamentalphilosophie, 1938, (“Temel Felsefe”); Das Abenteuer das Geistes, 1947, (“Tinin Serüveni”); Hegellexıkon, 2 cilt, 1957, (“Hegel Üzerine Ansiklopedik Sözlük”); Europaische Philosophie-geschichte, 1958, (“Avrupa Felsefe Tarihi”); Gegenştand-lichkeit und Freiheit, 1963-1966, (“Nesnellik ve Özgürlük); Heidelberger Bilderbuch, 1969, (“Heidelberg Albümü”), Bilderbuch meiner Jugend, 2 cilt, 1970, (“Gençliğimin Albümü”);.Eınführung in das Philosophieren, 1974, (“Felsefe Yapmaya Giriş”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski