Hindistan’ın Bulunmasının, Keşfinin Etkileri

Hindistan’ın Bulunmasının Etkileri

Vasco da Gama’mn Hindistan’ı bulmasından yaklaşık 50 yıl önce Portekizli denizciler 1446’da Afrika kıyılarından ilk köleleri Porte-’kiz’e getirmiş, 1468’de de Afrika’nın güneyine inmeyi başarmışlardı. Coğrafi keşifleri ve sömürgeciliği başlatan ilk ülkelerden biri olan Portekiz, Afrika ve Hindistan kıyıları boyunca ticaret üsleri kurarak ya kaba kuvvetle elkoyduğu, ya da kendi belirlediği düşük fiyatlarla aldığı köle, değerli madenler ve öbür malların ticareti üstünde tekel kurdu. Bu gelişmeler Doğu Akdeniz ticaretini elinde tutan Venedik ve Cenova’mn büyük gelir kaybına yol açtı, aynı zamanda da dünya ticaretinin merkezinin Akdeniz’den Kuzey Avrupa’ya kaymasında etkili oldu. Osmanlı imparatorluğu da ticaret yollarındaki bu değişiklikten önemli bir gelir kaybına uğradı.

Afrika’nın, Hindistan’ın ve Amerika’nın keşfedilmesi Avrupa’da sermaye birikimine ve kapitalizmin gelişmesine büyük bir hız kazandırdı. Avrupa’da yeni gelişmeye başlayan kapitalist nitelikteki sanayiler bir yandan dünyadaki hammadde kaynaklarına, öbür yandan, ürettikleri mallan dünya pazarına sürebilme şansına sahip oldu. Bu ülkelerin dünya ticaretine egemen olması ve olağanüstü ticari kârlar elde etmesi ve bu kârların giderek sanayi sermayesine dönüşmesi de Avrupa ülkelerinin sanayileşmelerinde çok önemli bir etken oldu.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara