Jean-Baptiste d’Anvilie Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ANVILLE, Jean-Baptiste d’ (1697-1782)

Fransız coğrafyacı ve haritacı. Özellikle Asya’nın kimi bölgelerine ait haritaları uzun yıllar en güvenilir kaynak sayılmıştır.

Jean-Baptiste Bourguignon d’Anvilie, 11 Temmuz 1697’de Paris’te doğdu, 28 Ocak 1782’de aynı kentte öldü. Fransa Kralı XV. Louis’nin coğrafyacılığına atandığında 22 yaşındaydı ve ondan önce Fransa’
da bu göreve getirilen coğrafyacı olmamıştı. d’Anvil-le’in, misyonerlik göreviyle Çin’de bulunan Cizvit papazlarının araştırmalarına dayanarak çizdiği ve 1727’de Atlas de la Chine (“Çin Atlası”) adıyla yayımladığı haritalar, Çin’in o tarihe değin yapılmış en doğru haritalarıdır. 1744’te basılan Analyse Geog-raphique de l’Italie’de (“İtalya’nın Coğrafi İncelemesi”), kendisinden önce yapılmış haritalardaki birçok yanlışı düzelten d’Anville, hem İtalya’ya ilişkin coğrafi bilgiler vermiş, hem de haritayı çizerken nasıl bir yöntem kullandığım açıklamıştır. 1749’da çizdiği Afrika haritası da, 19. yy’da yapılan keşiflere değin kıtayı en doğru yansıtan kaynak olma niteliğini korumuştur.

Özenle ve gerçeğe uygun çizilmiş haritalarını o bölgeye ilişkin değerli bilgilerle de zenginleştiren Anville, bu özellikleriyle 18. yy’m bellibaşlı coğrafya ve harita uzmanlarından biri kabul edilir. Eski Çağ coğrafyasını konu edinen ve en güvenilir kaynaklardan yararlanarak hazırlanmış Geographie Ancienne (“Eski Coğrafya”) adlı yapıtı ölümünden sonra da birçok dile çevrilerek yeniden basılmıştır. İstanbul üzerine bir incelemesi ve eski İstanbul haritalarındaki yanlışları düzelten bir çizimi 1770’te Academie des Inscriptions et Belles-Lettres’in tutanakları arasında yayımlanan ve 1834’te bütün yapıtlarının toplu basımı yapılan Anville’in yaklaşık 10.000 harita ve plandan oluşan koleksiyonu bugün Paris’te Biblio-theque Nationale’dedir.

•    YAPITLAR
(başlıca): Atlas de la Chine, 1727, (“Çin Atlası”), Analyse geographique de l’Italie, 1744, (“ İtalya’ -nin Coğrafi İncelemesi”); Geographie ancienne, 1769, (“Eski Coğrafya”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski