Jose Galvez Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

GÂLVEZ, Jose (1720-1787)

İspanyol devlet adamı. İspanyol sömürge sistemini idari ve iktisadi açıdan güçlendirmeye yönelik reformlar yapmıştır.

2 Ocak 1720’de Ispanya’nın Mâlaga bölgesindeki Velez kentinde doğdu, 1787’deMadrid’deöldü. Soylu, ancak yoksul bir ailenin oğluydu. Salamanca ve Madrid üniversitelerinde hukuk öğrenimi gördü. Bir süre devlet bakanı Grimaldi Markisi’nin sekreterliğini yaptıktan sonra, 1764’te yargıçlığa atandı.

1765’te Meksika genel müfettişliğine ve Batı Hint Adaları Kurulu’nun onursal üyeliğine getirilen Gâlvez, aynı yıl Meksika’ya gitti. Bu ülkede kaldığı 7 yıl boyunca,sömürge yönetiminin yapısındaki aksaklıkları giderici ve imparatorluk gelirlerini artırıcı birçok mali ve idari reform yaptı. Vergilerin toplanması merkezileştirildi. Dışalım ve dışsatımlardan alınan gümrük vergisi oranları düşürüldü ve Meksika’nın diğer İspanyol sömürgeleriyle serbestçe ticaret yapmasına izin verildi. Ayrıca bir tütün tekeli kuruldu ve madencilik kesiminin korunması ve güçlendirilmesi için yeni bir madencilik yasası çıkartıldı. Tüm bu uygulamalarla, İspanya’nın Meksika’dan elde ettiği gelirlerde büyük artış sağlandı.

1767’de İspanya Kralı III. Charles’ın Cizvitler’in imparatorluk topraklarından sürülmesi kararını Meksika’da uyguladı. Bu olayın neden olduğu ayaklanmaları bastırdı. Daha sonra, Kuzey Amerika’da giderek güçlenmekte olan İngiltere ve Rusya karşısında Meksika’nın kuzey sınırının güvenliğini güçlendirmek amacıyla, bu bölgedeki örgütlenmeyi yeniden düzenledi. Bu düzenlemeye göre, Meksika’nın kuzey eyaletleri, doğrudan krala bağlı bir genel komutanlığa bağlandı. Ayrıca 1769’da Yukarı Caüfornia işgal edildi.

1771’de görevini tamamlayarak İspanya’ya dönen Gâlvez 1775’te Batı Hint Adaları bakanlığına atandı. Bu görevi sırasında, Meksika’da genel müfettişken edindiği deneyimlerdenyararlanarak tüm İspanyol sömürge sistemini kapsayan reformları yürürlüğe koydu. İmparatorluğun savunmasını güçlendirmek amacıyla, sömürgelerde yönetiminde Creole (sömürgelerde doğmuş, ikinci kuşak İspanyollar) ve İspanyol subayların bulunduğu Kızılderili ve melez askerlerden oluşmuş yerel askeri milisler kurdurdu. İspanya’ da uygulanmakta olan bölgesel yönetim sisteminin, Meksika’da da uygulanmasını sağladı. Mexico City’ deki genel yöneticiye bağlı 12 bölge yöneticisinden oluşan idari memurluk sistemini getirdi.

Gâlvez İspanyol İmparatorluğu’na yaptığı hizmetlerden dolayı Sonora Markisi unvanıyla ödüllendirildi ve 1780’de Devlet Konseyi üyeliğine getirildi.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski