Joseph Goebbels Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

GOEBBELS, Joseph Paul (1897-1945)

Alman siyaset ve devlet adamı. Nasyonal Sosyalist Parti’nin propaganda etkinliklerini yürütmüştür.

29 Ocak 1897’de Rheydt’te doğdu, 1 Mayıs 1945’te Berlin’de öldü. Orta halli bir fabrika kâtibinin oğludur. Ailesinin özverisi ve Katolik örgütlerin sağladığı burslarla yükseköğrenim gördü. Ayağının sakat olması nedeniyle I.Dünya Savaşı’nda geri hizmete alındı, daha sonra da tüm askeri hizmetlerden muaf tutuldu. 1922’de Heidelberg Üniversitesi’nde dil-edebiyat dalında doktorasını verdi.

Goebbels, 1924’te Gregor Strasser’in etkisiyle Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’ne (NSAİP) girdi. 1924-1926 döneminde partinin çeşitli yayınlarında yayın yönetmeni olarak çalıştı. 1925’te ilk kez Hitler’le karşılaştı ve bu karşılaşmadan çok etkilendi. Parti içinde sol kanadı temsil eden Strasser ile sağ kanadı temsil eden Hitler arasındaki çatışmada Hitler’in yanında yer aldı. Bu seçimi, 1926’da Hitler tarafından partinin Berlin il başkanlığına atanmasına neden oldu. Berlin’de Der Angriff (Saldırı) adlı parti dergisini kurdu ve yönetimini üstlendi. 1928’de milletvekili oldu ve aynı yıl partinin propaganda işleriyle görevlendirildi. Sistemli bir biçimde propaganda etkinliklerine başlayan Goebbels tüm iletişim araçlarını kullanarak Hitler’in kişiliği çevresinde bir önder (Führer) efsanesi yarattı. Coşkulu kutlamaların ve gösterilerin yanında, parti ileri gelenlerinin düzenli olarak halk karşısında konuşmalar yapması gelenekselleşti.

1933’te Nasyonal Sosyalist Parti’nin iktidara gelmesinde önemli bir payı olan Goebbels, aynı’yıl kurulan Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı’ nrn ve Kültür Dairesi’nin başına getirildi. Partinin izlediği siyasetin yaygınlaştırılması ve benimsetilmesinin yanında Almanya’daki düşünsel ve günlük yaşamı Nazizm ideolojisi doğrultusunda biçimlendirecek önlemler aldı. Eğitim, basm-yaym, sanat devlet denetimi altına alındı. Yahudi sanatçılar ve bilim adamları görevlerinden alınarak, toplama kamplarına gönderildi ve yapıtları yasaklandı.

II.Dünya Savaşı’nın başlangıcında etkinliği azalmaya başlayan Goebbels 1943 Stalingrad yenilgisi ve Afrika’daki yenilgilerden sonra kitlelerin umutsuzluğunu gidermek üzere yeniden ön plana çıktı. Düzmece öykülerden yararlanarak halkı Almanya’nın içinde bulunduğu güç durumu aşıp zafere ulaşacağına inandırmaya çalıştı. 1944’te Hitler tarafından savaş kahramanı ilan edildi ve topyekün savaşı yönetmekle görevlendirildi. Ağustos 1944’te Berlin Spor Sarayı’nda topyekün savaş üzerine etkileyici bir konuşma yaptı. Savaşın kaybedildiğinin kesinleşmesi üzerine Hitler’in Alman halkının tümden yok edilmesi önerisini destekledi. Vasiyetnamesinde kendisini Reich’a (imparatorluk) başbakan adayı gösteren Hitler’e sonuna kadar sadık kaldı. Berlin’de son sokak savaşları verildiği sırada, Hitler’in intiharından birkaç saat sonra tüm ailesiyle birlikte zehir içerek intihar etti.

•    YAPITLAR
(başlıca): Das Buch Isidor, 1928, (“İsidor’un Kitabı”); Kampf um Berlin, 1932, (“Berlin İçin Kavga”); Das ermachende Berlin, 1934, (“Uyanan Berlin”); The Goebbels Diaries, 1942-1943, (ö.s.), L.P.Lochner (der.), 1948, (“Goebbels’in Anıları, 1942-1943”); Das Tagebuch von Joseph Goebbels, 1925-1926, (ö.s.), H.Heiber (der.), 1960, (“Joseph Goebbels’in Günlüğü”).

•    KAYNAKLAR: E.K.Bramstedt, Goebbels and National Socialist Propaganda, 1925-1945, 1965; R.Manvell ve H.Fraenkel, Dr.Goebbels: His Life and Death, 1960.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski