Lazarus Fuchs Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Kısa Bilgi

FUCHS, Lazarus (1833-1902)

Alman matematik bilgini. Karmaşık sayılar kümesinde tanımlı diferansiyel denklemlerin genel çözümünü bulmuştur.

5    Mayıs 1833’te, o günlerde Almanya, bugün Polonya sınırları içinde yer alan Poznan yakınlarındaki Moschin’de doğdu, 26 Nisan 1902’de Berlin’de öldü. Ortaöğrenimini Berlin’deki Kaiser Wilhelm Gymnasium’unda, yükseköğrenimini ise Berlin Üni-versitesi’nde tamamladı. 1858’de aynı üniversiteden doktorasını aldı ve öğretmenlik yapmaya başladı. 1865’te Berlin Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olarak girdi. Ertesi yıl olağandışı profesörlüğe getirildi.’ 1867’den 1869’a değin Topçuluk ve Mühendislik Okulu’nda matematik dersleri verdikten sonra profesör olarak Greifswald Üniversitesi’ne geçti. Burada geçirdiği beş yılın ardından bir süre Göttingen ve Heidelberg üniversitelerinde çalışan Fuchs 1882’de Berlin’e döndü ve yaşamının sonuna kadar Berlin Üniversitesi’nde sürdürdüğü derslerinin yanı sıra on yıl süreyle Crelle’s Journal adlı matematik dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı.

Bilimsel üretkenliğinin ilk dönemlerinde yüksek geometri ve sayı kuramıyla ilgili birkaç araştırma yapan Fuchs, daha sonra en önemli çalışmalarının konusu olan diferansiyel denklemlere yöneldi.

1865’te ilki yayımlanan bir dizi araştırmada Gauss ve Riemann’ın hipergeometrik serilerle ilgili bulgularıyla güç serilerinin sentezini gerçekleştirdi, daha sonra ise karmaşık düzlemde tanımlı diferansiyel denklemlerin genel çözümlerinin varlığını kanıtlamayı başardı. Diferansiyel denklemler kuramını, diferansiyel denklemlerin verilen tekil noktalarına bağlı çözümlerinin varlığının gösterilmesini ve çözümlerin bu noktaların dolaylarındaki davranışlarının incelenmesini sağlayan ve bugün “Fuchs teoremi” olarak bilinen kuramın yanı sıra “Fuchs denklemleri” ve “temel sistem” gibi kavramlarla da zenginleştirdi.

•    YAPITLAR (başlıca): Gesammalta mathematische Wer-ke, 3 cilt, (d.s.),1904-1909, (“Toplu Matematik Araştırmaları”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski