Leo Frobenius Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Kısa Bilgi

FROBENIUS, Leo (1873-1938)

Alman, etnografya bilgini, filozof. Kültür çevresi kavramını geliştirmiştir.

29 Haziran 1873’te Berlin’de doğdu, 9 Ağustos 1938’de İtalya’da, Maggiore Gölü’nde boğularak öldü. Doğduğu ilde öğrenim gördükten sonra, Almanya’nın değişik üniversitelerinde felsefe, tarih ve arkeoloji okudu. Sonra bütün çalışmalarını kültürlerin kökeni ve gelişimi konularında yoğunlaştırdı. 1904’ten 1935’e kadar Kuzey ve Güney Afrika’nın bilinmeyen bölgelerini, özellikle tarihöncesi uygarlıkların izlerini araştırdı. Alpler, Norveç ve Ispanya’da da çalışmalarını sürdürdü. 1932’de Frankfurt-am-Main Üniversitesi’ndeki kültürel antropoloji kürsüsünde dersler verdi, 1934’te de Frankfurt’taki etnoloji müzesinin yöneticiliğine getirildi.

Frobenius’un ana ilgi konusu, kültürdür. Kültürlerin oluşumunu, gelişmesini incelemiş, canlı organizma ile aralarında benzerlikler bulunduğu görüşünü savunmuştur. Ona göre canlı organizmalar gibi kültür de yaşam evreleri geçirir. Bunlar, kavrayış (Ergriffen-heit), anlatım (Ausdruck) ve uygulama (Anwendung) diye adlandırılabilir. Organizmalar nasıl başka organizmalardan yararlanarak gelişir ve oluşursa, kültürler de başka kültürlerden yararlanır. Bu nedenle kültürler arasında benzerlikler görülmektedir. Frobenius, bu görüşlerine kanıt olarak Batı Afrika ve Okyanusya’da ortak kültür öğelerinin bulunuşunu gösterir. Buradan yola çıkarak kültürlerin kaynaşması ve geniş alanlara yayılmasını açıklamada önemli gördüğü kültür çevresi (Kulturkreise) kavramını, ortaya atmıştır. Görüşleri Fritz Graebner’i etkilemiştir.

•    YAPITLAR
(başlıca): Probleme der Kultur, 1900, (“Kültür Sorunları”); Paideuma, Umrisse einer Kultur-und Seenlenlebre, 1921, (“Paideuma, Bir Kültür ve Din Bilgisinin Ana Çizgileri”); Und Africa sprach, 3 cilt, 1912-1913, (“Ve Afrika Konuştu”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski