Mehmet Alpdündar Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

ALPDÜNDAR, Mehmet (1928 – 21 Ocak 1999)

Türk sendikacı. DİSK’in kurucularındandır.

Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. Ortaokulu biti-remeden Trabzon’dan ayrıldı. 1940’ta Zonguldak’ta maden işçisi olarak çalışmaya başladı. Uzun yıllar işçi ve sendika temsilciliklerinde bulundu. 1955’te Zonguldak Maden İşçileri Sendikası genel başkanı oldu. Sonra bu sendikanın Türk-İş’e katılmasını sağladı. Ardından Kemal Özer ve Halit Atabay adlı sendikacılarla birlikte birkaç yerel sendikayı biraraya getirerek, Türk-İş’e bağlı Türkiye Maden İşçi Sendikaları Federasyonu’nu kurdu.

1959’da Ankara’da sendika adına düzenlediği basın toplantısında Zonguldak kömür havzasında ücretlerin hâlâ yıllar öncesinin Dilaver Paşa Nizamnamesi’ne göre düzenlendiğini, iş kazalarının bu koşullarda önlenemeyeceğini, mühendislerin ayrıcalığını ve işletmenin keyfi davranışlarını dile getirerek, işçiler için ücret zammı istedi. Büyük tepkilere yol açan bu toplantıdan hemen sonra işine son verildi ve Zonguldak Bölge Çalışma Müdürlüğü’nün kararıyla işçi temsilciliğinden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine o güne değin üyesi olduğu ve çeşitli kademelerinde görev aldığı DP’den ayrılarak CHP’ye girdi.

1962’de yapılan bir genel kurul sonunda başkanı olduğu sendikanın yönetiminden düşürülünce, bağımsız Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nı kurdu. 1965’te Zonguldak’ta Kozlu kömür havzasında işçilerin, işletme tarafından ödenen “liyakat zammı”nın dağıtımındaki haksızlığı protesto ederek greve gitmeleri sonucu çıkan olaylarda işçileri tahrik ettiği iddiasıyla tutuklandı. Daha sonra bu olaylarla ilgili olarak açılan davada beraat etti.

13    Şubat 1967’de Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı olarak DİSK’in (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) kurucuları arasında yer aldı. Daha sonra sendikal çalışmaları bıraktı. Mehmet Alpdündar, sendikal hareketin bağımsız olması gerektiğini savunmuş ve sendikal etkinliğini bu yönde sürdürmüştür.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski