Miletli Aspasia Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

ASPASIA [Miletoslu] (İÖ 5. yy)

Miletli Aspasia, antik Yunanistan'da yaşamış olan bir kadın olarak bilinir. İsmini Miletos şehrinde doğmuş olmasından alır. Aspasia, Perikles'in sevgilisi ve Atina'nın önde gelen politik figürlerinden biri olarak tanınır.

Aspasia'nın hayatı hakkında kesin bilgilere sahip olmak zordur, çünkü o döneme ait yazılı kaynaklarda bilgiler kısıtlıdır ve çoğunlukla erkeklerin yaşamı hakkında bilgi verilirken, kadınlar ikincil konumda kalır. Ancak, antik yazarlar onun oldukça zeki, eğitimli ve çekici bir kadın olduğunu belirtirler.


Aspasia'nın en bilinen özelliği, Atina'nın entelektüel ve politik çevrelerinde etkili olmasıdır. Sokrates, Perikles ve diğer dönemin önde gelen figürleriyle yakın ilişkileri olduğuna inanılır. Perikles'in sevgilisi olarak, onun politik ve entelektüel dünyasında önemli bir rol oynamış olabilir.

Ancak, Aspasia hakkında belirli bilgiler net olmamakla birlikte, onun Atina'da etkili bir kadın olduğu ve dönemin önemli kişileriyle ilişkiler kurduğu kabul edilir. Aspasia'nın, antik Yunan döneminde kadınların politik ve entelektüel alanlarda etkili olabileceğine dair nadir bir örneği temsil ettiği düşünülür.

Miletos'ta doğan Aspasia, MÖ 449-445 yılları arasında Atina'ya göç etti ve burada Atinalı devlet adamı Perikles ile yaşamaya başladı. Yaklaşık MÖ 445-440 yılları arasında Perikles adını verdikleri bir oğulları oldu. Ancak, MÖ 451-450 yıllarında Perikles tarafından çıkartılan yurttaşlık yasası gereği anne ve babası Atina yurttaşı olmayanlar yurttaş sayılamıyordu. Bu nedenle uzun süre yurttaş olamayan oğulları Perikles, daha sonra çıkarılan özel bir yasayla yurttaşlığa kabul edildi.


Aspasia, Atina'nın sosyal yaşamında dikkatleri üzerine çekti ve sanatçılar, filozoflar ve devlet adamlarının bulunduğu bir çevrede yaşadı. Özel yaşamı ve toplum üzerindeki etkisi, dönemin komedilerinin konusu oldu. Şair Hermippos, onu tanrısızlıkla ve fahişelikle suçladı. Bu suçlamalar, genellikle Aspasia'nın toplumdaki özgür tavırlarından kaynaklanıyordu. Bu durumdan etkilenen Perikles, karısının aklanmasını güçlükle sağladı. Çağdaşları, Aspasia'nın Perikles üzerinde büyük siyasi etkisi olduğunu belirtirler. Halk arasında, Perikles'in Miletos'un eski düşmanı Samos Adası'na saldırmaya ve İsparta'yla savaşa kışkırtıldığı yönünde yaygın suçlamalar vardı. Sadece Sokratesçi filozoflar, onun anısını olumlu bir şekilde anmışlardır. MÖ 429'da Perikles'in ölümünden sonra Aspasia ikinci kez evlendi ve Atina'da öldü.

Daha yeni Daha eski