Paris Göstergebilim Okulu

Paris Göstergebilim Okulu

Paris’teki Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de Greimas ’ın öncülüğünde, göstergebilimle uğraşan bilim adamlarından oluşan çevre, son yıllarında Paris Göstergebilim Okulu adıyla anılmaktadır. Göstergebilim kuramının gelişme çizgisine göre değişik alanlarda araştırmalar yapan bu çevrenin çalışmaları, geçen yıllarda, insanların edim ve tutkularıyla birbirlerini nasıl etkiledikleri konusunda yoğunlaşmıştır. Başka bir deyişle, etkileyim olayının değişik sistemlerde nasıl oluştuğu araştırılmıştır. İnsanlar arası ilişkilerde “doğru”, “yanlış”, “gizli”, “yalan” gibi özellikler incelenerek sınıflandırılmıştır. Gene aynı doğrultuda, bireyler arası ilişkilerde belirleyici bir rol oynayan, kiplikler diye adlandırılan “istemek”, “bilmek”, “inanmak”, “yapabilmek”, “yapmak”, “zorunda olmak” gibi özelliklerin sınıflandırılmasına çalışılmıştır. Paris Göstergebilim. Okulu ’nun önde gelen genç araştırmacılarından Jean-Claude Coquet (1928), Greimas’ın çevresinde oluşan topluluğa en erken katitanlardandır. Greimas’m göstergebilim kuramını en yetkin biçimde uygulamış ve geliştirmiştir,

Greimasçı göstergebilimi en yakından izleyip uygulayan Josepb Courtes’tir. Çalışmalarında Levi-Strauss’un* mit çözümlemelerinde uyguladığı yöntemi göstergebilimsel açıdan değerlendirmiş, Greimasçı göstergebilimin ilkelerini açıklayıp nasıl uygulanacağını göstermiştir. Bu alandaki en büyük katkısı Greimas ile birlikte hazırladıkları göstergebilim sözlüğüdür.

Bir siyasetbilimci olan Eric Landovoski’nin Paris Göstergebilim Okulu’na katılması, yeni ve değişik bir inceleme alanının bu okulun gündemine gelmesini sağlamıştır. Okulun yayın organları Documencs ve Le Bulletin dergilerini yöneten Landoıvski, birçok ortak araştırmanın yayımlanmasına öncülük etmiştir.

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’in Genel Anlambilim Bölümü’nde Greimas’ın yönetiminde inceleme ve araştırmalar yapan Türk dilbilimcisi Mehmet Rifat Güzelşen de Paris Göstergebilim Okulu’nun düşüncelerinin Türkiye’de tanınmasına öncülük etmiştir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski