Philip Warren Anderson Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ANDERSON, Philip Warren (1923)

ABD’li fizikçi. Katilar fiziği alanında çalışmalar yaptı.

13 Aralık 1923’te Indianapolis’te doğdu. Harvard Üniversitesi’nden 1943’te elektronik-fizik dalında diploma, 1949’da da doktora aldı. Aynı yıl girdiği Bell Telephone Laboratories’de önce teknik eleman olarak çalıştı; ardından Teorik Fizik Bölümü’nün ve Fizik Araştırmaları Laboratuvarı’mn başkanlığını, 1976’dan sonra da kuruluşun danışmanlığım üstlendi. 1953-1954 arasında Tokyo Üniversitesi’nde manyetizma ve spektroskopi, 1967-1975 arasında Cambridge Üniversitesi’nde teorik fizik dersleri veren Anderson, 1976’da Princeton Üniversitesi’nde profesör oldu. Spektroskopi, manyetizma ve aşırı iletkenlik alanındaki çalışmaları nedeniyle, 1977 Nobel Fizik Ödülü’ nü ABD’li J.H. van Vleck ve İngiliz N. Mott ile bölüştü.

Anderson’m ilgi alanı, yoğunlaşmış madde, fer-roelektrik ve ferromanyetizma olayları, manyetik rezonans, tayf çizgilerinin genişliği gibi olasılık problemleri, aşırı iletkenlik ve amorf madde yapısını kapsar. Ayrıca nükleer fizik, temel parçacıklar, nötron yıldızlar konularında çalışmış; 1979’dan başlayarak bilgi sistemleri fiziğine kuramsal ve deneysel düzeyde değerli katkılarda bulunmuştur. Önceleri gaz spek-troskopisi alanında çalışan Anderson, moleküller arasındaki etkileşimin tayf çizgilerinin genişliği üzerindeki etkilerini açıklamıştır. Sonraki çalışmalarını metallerin mıknatıslanma özelliklerinin nedenleri üzerinde yoğunlaştırarak, metallerin kafes yapısı kusurları ile manyetizma arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Kusurlu yapılar ve katkı maddeleriyle elektron iletkenliği arasında ilginin kurulması, Bardeen, Schrieffer ve Cooper’ın aynı konudaki çalışmalarını tamamlayıcı niteliktedir. Bir süre İngiliz fizikçisi Josephson ile de çalışan Anderson, yalıtkan bir engelle ayrılmış iki aşırı iletken arasından elektrik akımının geçebileceğini doğrulayan “Josephson Olayı” na benzer bir olayın akışkanlar için de geçerli olduğunu göstermiştir.

•   YAPITLAR: Concepts in Solids, 1963, (“Katilara İlişkin Kavramlar”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski