Saffet Arıkan Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

ARIKAN, Saffet (1888-1947)

Türk siyaset adamı. Tek partili dönemde Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreterliği yapmıştır.

Erzincan’da doğdu. 26 Kasım 1947’de İstanbul’ da öldü. Alaybeyioğulları’ndan Yusuf Ziya Bey’in oğludur. 1910’da Harp Akademisi’ni bitirdi. Genelkurmay’da çalışırken Yemen’e gönderildi. I.Dünya Savaşı’nda III. Tümen kurmay başkanı oldu. Ardından Bağdat’a gitti. XIV.Tümen kurmay başkanlığı göreviyle İstanbul’a döndü. Çanakkale savaşına katıldı. Daha sonra binbaşılığa yükselerek staj için Almanya’ya gönderildi. Dönüşte Bakü seferine katıldı. Bir süre Sadrazam ve Harbiye Nazırı İzzet Paşa’nm başyaverliğinde bulundu. 16 Mart 1920’de İstanbul’ un işgal edilmesine değin I.Ordu müfettişliği kurmayında çalıştı. İşgalin hemen ardından Ankara’ya geçti. Biga çevresinde ayaklanan Anzavur’u bastırma harekâtına katıldı. Haziran 1921’de Garp Cephesi kurmay başkanlığına getirildi. Aynı yılın sonunda Moskova ateşemiliterliğine atandı. Daha sonra orduya cephane sağlamak için Almanya’ya gitti. 1923’te Ankara’ya döndü.

Arıkan, Cumhuriyet kurulduktan sonra ikinci devre Büyük Millet Meclisi’ne Kocaeli milletvekili olarak girdi. 1946’ya değin Kocaeli, Erzincan ve Konya milletvekilliği yaptı. Bu sırada, 1925’te Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreterliğine getirildi. 1931’e değin bu görevi yürüttü. 1935’te milli eğitim bakanı oldu. 1938’e değin süren bakanlığı sırasında, sonradan köy enstitüler.’nin temelini oluşturan köy öğretmen okulları açıldı. 1940’ta yaklaşık iki yıl savunma bakanlığı yaptı. 1942-1944 arası Berlin büyükelçiliğinde bulundu.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski