Seyfi Arkan Kimdir, Hayatı, Eserleri, Projeleri, Hakkında Bilgi

ARKAN, Seyfi (1903-1966)

Türk mimar. Özellikle 1930-1940 arasında etkin olmuş ve Uluslararası Mimarlık Anlayışı doğrultusunda önemli proje ve yapılar gerçekleştirmiştir.

İstanbul’da doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Aka-demisi’nde Vedat Tek’in öğrencisi oldu. 1928’de mezun olduktan sonra Almanya’ya gönderildi. Berlin Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde, sonra da, öğrencisi olduğu Hans Poelzig’in özel atölyesinde çalıştı. 1933’te Türkiye’ye döndü. Güzel Sanatlar Akademisi’nde şehircilik dersleri verdi. Aynı yıl Çankaya Hariciye Köşkü için açılan yarışmayı kazandı. 1934-1935’te İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Deniz Köşkü’nü yaptı. Aynı dönemin ürünleri olan Umumi Kâtiplik, Yaverlik ve Başbakanlık köşkleri, gerçekleştirdiği başka önemli resmi yapılardır. 1935’te Sümerbank Genel Müdürlüğü ve 1936’da İller Banka- Hıristiyan sı (eski Belediyeler Bankası) Genel Müdürlüğü binaları ile 1938’de İstanbul Yolcu Salonu için açılan ve etkisi hepsi de uluslararası nitelikteki yarışmalarda birincilik ödüllerini kazandı. 1940’ta Büyük Millet Meclisi için düzenlenen uluslararası yarışmada birincilikle ödüllendirilen dört projeden biri Seyfi Arkan’m imzasını taşıyordu. Meslek yaşamı boyunca daha birçok yarışmaya katılarak çeşitli dereceler kazandı, birinci olduğu projelerinin hemen hepsini uygulama olanağını buldu.

Arkitekt adlı mimarlık dergisinde yayımlanan yazılarında, daha çok yapıtlarını ve katıldığı yarışmaları tanıttı. Bu yapıtların çoğu resmi binalardı. Bunların yanı sıra, çok sayıda apartman, banka şubesi binası, spor tesisi, sanatoryum ve villa yapmıştır. Uygulamaları arasında imar planları ayrıca önemli yer tutar. Çalışmalarını ölümüne değin yirmi yılı aşkın bir süre hem uygulama, hem de Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim alanında kesintisiz sürdürdü. İstanbul’da öldü.

Seyfi Arkan ürünlerinin en önemlilerini 1930’larda vermiştir. O dönemde Türkiye’de egemen olan ve resmi çevrelerce kabul gören Batı’ya yönelik mimarlık düşüncesini onun da benimsediği görülür. Yapıtları, gerek üslup özellikleri, gerekse konuya yaklaşımda gösterilen işlevsel ve akılcı tutum bakımından genelde bu anlayışa uymakta, ancak kendine özgü özellikler de taşımaktadır.

•    YAPITLAR (başlıca): Hariciye Köşkü, 1933-1934, Ankara; Çemberlitaş Palas, ykş.-1934, İstanbul; Cumhurbaşkanlığı Deniz Köşkü, 1934-1935, Florya/İstanbul; Umumi Kâtiplik Köşkü, Ankara; Yaverlik Köşkü, Ankara; Başbaanlık Köşkü, Ankara; İller Bankası Genel Müdürlüğü Binası, 1936-1937, Ankara; Fuar Sümerbank Pavyonu, 1937-1938 ve 1944-1945, İzmir; Üçler Apartmanı, İstanbul; Halkevi, İzmit; Halkevi, Adana; Türk Ticaret Bankası Şubesi, Beyoğlu/İstanbul; Spor Tesisleri ve Sanatoryum, Adana.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski