Sheldon Glashow Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GLASHOW, Sheldon Lee (1932)

ABD’li fizikçi. Temel parçacıkları ve etkileşmelerini bir ayar kuramı çerçevesinde birleştirmeye yönelik çalışmalarıyla tanınmıştır.

5 Aralık 1932’de New York’ta doğdu. Aynı kentteki ünlü Bronx Fen Lisesi’nde okuduktan sonra 1954’te Cornell Üniversitesi’nden mezun oldu. 1959’da da Harvard Üniversitesi’nden doktorasını aldı. 1958-1960 arası Kopenhag’daki Bohr Enstitüsü, CERN (Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi) ve California Institute of Technology’de araştırma yaptı. Bir yıl Stanford Üniversitesi’nde, 1961-1966 arasında da Berkeley’deki California Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışan Glashow, 1967’de gittiği Harvard Üniversitesi’nde halen Eugene Higgins fizik profesörü olarak bulunmaktadır. Glashow 1979 Nobel Fizik Ödülü’nü Salam ve Weinberg ile bölüşmüştür.

Glashow 1961 ’de yayımladığı bir makalede ilk kez, ayar ilkesini kullanarak elektromanyetik etkileşmeleri, çekirdek bozunumuna neden olan zayıf etkileşmelerle birleştiren bir kuram ileri sürdü. Ancak bu kuram yüksüz akımları öngördüğü ve renormalizas-yon yani ıraksak (sonsuza giden) terimleri, parçacıkların kütle ve yüklerini yeniden tanımlayarak giderme özelliğine sahip olmadığı için fazla ilgi görmedi. Beş yıl sonra Weinberg ve Salam da, Glashow’dan bağımsız olarak renormalizasyon özelliği de taşıyan bir kuram ortaya attılar. 1971’de renormalizasyonun kanıtlanması, 1973’te de yüksüz akımların deneysel olarak gözlenmesiyle Glashow’un kuramına ilgi arttı.

Glashow ayar kuramı çerçevesinde, Gell-Mann’ ın önerdiği üç kuvarka ek olarak “tılsımlı” bir kuvarkın da gerekliliğini ortaya atmıştı. Ting ve Richter’in 1975’te J/psi parçacığını bulmasıyla bu sav da deneysel olarak kanıtlanmış oluyordu.

Glashow, Weinberg, Salam gibi kuramsal fizikçilerin, elektromanyetik olguların zayıf etkileşmelerle birleştirilmesi konusundaki çalışmaları, Einstein’ın doğadaki tüm kuvvetleri tek bir kökene bağlama düşünün gerçekleştirilmesi yönünde atılmış bir adım olarak düşünülebilir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski