Siegmund Gabriel Kimdir, Hayatı, Hakkında Kısa Bilgi

GABRİEL, Siegmund (1851-1924)

Alman, organik kimyacı. Birincil aminlerin ve çokçevrimli bazı azot bileşiklerinin sentezini gerçekleştirmiştir.

7 Kasım 1851’de Berlin’de doğdu, 22 Mart 1924’te aynı kentte öldü. Berlin Üniversitesi’nde başladığı kimya öğrenimini Heidelberg Üniversitesi’nde sürdürdü ve 1874’te bu üniversiteden doktora derecesini aldı. Aynı yıl öğretim görevlisi olarak Berlin Üniversitesi’ne döndü, 1886’da profesörlüğe yükseltildi ve 1921’de emekliye ayrılıncaya değin tüm meslek yaşamını bu kuruluşta geçirdi.

Hemen tüm çalışmalarını çokçevrimli azot bileşikleri üzerinde yoğunlaştıran Gabriel’in organik kimyaya en önemli katkısı, 1886’da, taşkömürü katranında bulunan izokinolini, bir yıl sonra da saf birincil (primer) aminleri sentez yoluyla elde etmesidir. Potasyum ftalimit ile bir alkil halojenür tuzunun tepkime ürününün hidrolizlenmesi sonucunda birincil aminleri veren ve “Gabriel sentezi” diye bilinen bu yöntemi sonradan aminoasitlerin sentezinde de kullandı. Her ikisi de kuvvetli baz yapısında olan pirolidin ile piperidini de aynı yöntemle elde ettikten sonra araştırmalarım diazinler üzerinde yoğunlaştırdı ve ftalazin ile pirimidinin sentezini başardı.

Gabriel’in araştırmaları, organik kimyaya, birçok azot bileşiğinin sentez yoluyla üretilmesini sağlayan zengin olanaklar kazandırmıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski