Vincent de Gournay Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

GOURNAY, Jean Vincent de (1712-1759)

Fransız, iktisatçı. Fransa’da liberal iktisat öğretisinin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Jean Claude Marie Vincent de Gournay, Saint Malo kentinde doğdu, Cadiz’de öldü. 1729’dan başlayarak ölümüne değin ticaretle uğraştı. 1744-1750 arasında Ingiltere, Hollanda ve Almanya’da bulundu. 1757’de Rennes’de bilimsel yöntemlerle tarım yapılmasını özendirmek amacıyla bir merkezin kurulmasında önemli rol oynadı.

Gournay, tekellere ve özellikle Colbert zamanında iktisadi alanda yapılan düzenlemelere, merkantilist uygulamalara karşı çıktı. Devletin görevinin ticarette serbestliği ve rekabeti sağlamak olduğunu ve bunun üretimi artırıp, fiyatları düşüreceğini savundu. Colbertizm’e karşı olması ve liberal iktisadi görüşleri savunması açısından ilk fizyokratlar arasında sayılan Gournay, bazı noktalarda fizyokrat öğretiden ayrıldı. Tarımın yanı sıra ticaret ve sanayinin de üretken olduğunu savundu, iç ticarette tam serbestliği, dış ticarette ise yerli üreticiyi koruyacak ve dışa açılmayı sağlayacak bir sistemi yeğledi.

Gournay, aralarında son merkantilistlerden J.Child’ın da bulunduğu çeşitli Ingiliz iktisatçılarının çalışmalarını Fransızca’ya çevirerek, Ingiltere’de sınai kapitalizmin geliştiği bir ortamda oluşan iktisat yazınının Fransa’da tanınmasını sağladı. Çalışmaları, aralarında fizyokrat görüşün temsilcilerinden Turgot’ nun da bulunduğu Fransız iktisatçılarının yeni düşünceler üretmelerinde etkili oldu.

Gournay’ın liberal öğretinin sloganı “laissez faire, laissez passer” (bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler) sözünü ilk kullanan kişi olduğu sanılmaktadır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski